هفتاد و نهمین شماره مجله “اَردَم” منتشر شد.

مقاله ای با موضوع کتب دستور زبان فارسی در دوره عثمانی با عنوان "آثار …

“مولانا”، “قاآنی طوسی” و هفت کتاب دیجیتال دیگر

" مولانا"، "قاآنی طوسی" و هفت کتاب دیجیتال دیگر منتشر گردید. مرکز فرهن…

دو اثر تحقیقی در حوزه تاریخ جمهوریت منتشر شد.

دو اثر تحقیقی جدید در حوزه تاریخ جمهوریت منتشر شد. مرکز تحقیقات آتاترک…

“تعلیم و تربیت در دوران آتاترک” و “قوای ملی در شهر عشاق”

مرکز تحقیقات آتاترک از دو اثر جدید رونمایی کرد. مرکز تحقیقا…

انتشار دو اثر جدید در مرکز تحقیقات آتاترک

 دو اثر جدید در حوزه تاریخ جمهوریت در مرکز تحقیقات آتاترک منت…

انتشار “صنعت قالیبافی ترک در دوره جمهوریت”

به همت مرکز فرهنگی آتاترک کتاب "صنعت قالیبافی ترک در دوره جمهوریت…

کتاب “مجلس و حاکمیت ملی” منتشر شد.

به یادبود صدمین سال تاسیس مجلس ملت کبیر ترکیه کتاب "مجلس و حاک…

رونمایی از کتاب “اسب در دربار عثمانی”

مرکز فرهنگی آتاترک از کتاب "اسب در دربار عثمانی" رونمایی کرد.…

کتاب “نیایش ها و نفرین ها” رونمایی شد.

کتاب "نیلیش ها و نفرین ها با موضوع  "آلقیشلر" به معنای نیایش …

کتاب مرجع “دانشمندنامه” توسط مرکز فرهنگی آتاترک منتشر شد.

مجموعه چهار جلدی "دانشمندنامه" به گردآوری و تصحیح پرفسور نجا…