سفیر کبیر جمهوری ترکیه پرفسور دریا اورس

پرفسور دریا اورس در سال 1966 در قونیه متولد شد. وی پس از پایان …

رئیس بنیاد زبان ترک

پرفسور عثمان مرد عثمان مرد در شهرستان اَردَملی استان مرسین به دنیا آ…

دکتر احمد قلینچ

دانشیار دکتر احمد قلینچ تحصیلات خود را در مقطع لیسانس در رشته حقو…

اعضای افتخاری بنیاد تاریخ ترک

لیست اعضای افتخاری بنیاد تاریخ ترک 1. Prof. Dr. ABDELJELIL TEMIMI …

اعضای افتخاری بنیاد زبان ترک

لیست اعضای افتخاری بنیاد زبان ترک   PROF. DR. ABDILDACAN AKMAT…

اعضای افتخاری مرکز فرهنگی آتاترک

لیست اعضای افتخاری مرکز فرهنگی آتاترک   Prof. M. Uğur Derman Prof. Dr. Fuat …

اعضای افتخاری مرکز تحقیقات آتاترک

لیست اعضای افتخاری مرکز تحقیقات آتاترک MUSTAFA KEMAL ATATÜRK ABDÜLL…

هیئت مدیره

Kurum kimliğinin oluşmasında büyük katkılar sağlayan Yönetim Kurulu,…

تاریخچه بنیاد عالی آتاترک

ملت ترک که صاحب یکی از معدود تمدن های بزرگ جهان است، در مهد تمدن ه…

کمیته ملی بنیاد عالی آتاترک

ساختار کمیته ملی بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک بر اساس …

اهداف و وظایف

اهداف: مهمترین هدف بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک تبدیل دیگ…

هیئت عالی مشورتی

هیئت عالی مشورتی  فعالیت های علمی و فرهنگی بنیاد عالی فرهنگ،…

جایزه بین المللی صلح آتاترک

جایزه بین المللی صلح آتاترک  یک نشان دولتی است که د…

سیاست امنیت اطلاعات

  موضوع و درون مایه اصلی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات &…

رئیس مرکز فرهنگی آتاترک

دکتر زکی اَراسلان دکتر زکی اَراسلان در سال 1978 در شهر بایبورت مت…

رئیس مرکز تحقیقات آتاترک

پرفسور یوکسل اوزگن   یوکسل اوزگن در تاریخ 10 سپتامبر 1971 …

وزیر فرهنگ و گردشگری

محمد نوری اَرسوی وزیر فرهنگ و گردشگری   محمد نوری ارسوی …

رؤسای پیشین

پرفسور محمد حکیم اوغلو Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu محم…