بنیاد عالی آتاترک مراسم “ده نوامبر روز یادبود آتاترک” را برگزار کرد

بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک به مناسبت هشتاد و پنجمین سالگر…

نمایشگاه عکس “غازی مصطفی کمال آتاترک از سلانیک تا آنیت قبر”

نمایشگاه عکس ”غازی مصطفی کمال آتاترک از سلانیک تا آنیت قبر“ در معرض …

مراسم “دهم نوامبر روز بزرگداشت آتاترک” توسط بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک برگزار شد

”مراسم دهم نوامبر روز بزرگداشت آتاترک“ توسط بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاری…

پیام رئیس بنیاد عالی آتاترک به مناسبت دهم نوامبر روز بزرگداشت آتاترک

با کمال اندوه و تاثر در هشتاد و چهارمین سالگرد ارتحال فرمانده بزرگ، دو…