مجمع عمومی هیئت های علمی بنیاد عالی آتاترک برگزار شد

بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک مجمع عمومی هیات های علمی خود ر…

کنفرانس “امپراطوری عثمانی در آرشیوهای اروپا: ونیز” برگزار شد.

در قالب مجموعه کنفرانس های علمی بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاتر…

کنفرانس شعر معاصر ترکیه و مجلات شعر

در چهارچوب مجموعه کنفرانس های علمی-آموزشی بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتا…

کنفرانس دیپلماسی عثمانی و معاهده قاینارجای کوچک

یکی دیگر از مجموعه کنفرانس های علمی-آموزشی بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتا…

نشست علمی ترکان در آرشیوهای روس

در قالب مجموعه کنفرانس های علمی-آموزشی بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ …

نشست علمی سازمان های اوقاف در جوامع اسلامی و فرهنگ وقف در ترکیه

در قالب مجموعه کنفرانس های علمی-آموزشی بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ …

برگزاری نشستی با موضوع علم و فرهنگ با سخنرانی پرفسور بهاءالدین یدی یلدیز

بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک در قالب سلسله نشست های آموزشی …

نمایشگاه عکس “غازی مصطفی کمال آتاترک از سلانیک تا آنیت قبر”

نمایشگاه عکس ”غازی مصطفی کمال آتاترک از سلانیک تا آنیت قبر“ در معرض …

مراسم “دهم نوامبر روز بزرگداشت آتاترک” توسط بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک برگزار شد

”مراسم دهم نوامبر روز بزرگداشت آتاترک“ توسط بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاری…

بیست و ششمین همایش ”حفاری های باستان شناسی قرون وسطی و دوران حکومت ترکان و پژوهش های تاریخ هنر“

مرکز فرهنگی آتاترک بیست و ششمین همایش ”حفاری های باستان شناسی قرون و…

آغاز نوزدهمین کنگره تاریخ ترک

نوزدهمین دور کنگره بزرگ تاریخ ترک توسط بنیاد تاریخ ترک برگزار…

پایان دوره آموزشی “خوانش اسناد عثمانی” در شهر بوسنی

کلاس های خوانش اسناد عثمانی در بخش شرق شناسی دانشگاه بوسنی به …

حضور پرفسور یاووز قارتاللی اوغلو در نشست “زبان و ادبیات”

استاد برجسته ادبیات پرفسور یاووز قارتاللی اوغلو در سلسله نشس…

همایش بین المللی “یکصدمین سالگرد پیمان صلح مودانیا”

همایش علمی با موضوع پیمان صلح مودانیا به مناسبت یکصدیمن سالگرد آن بر…

نشست ادبی در قالب فستیوال پایتخت، شاهراه فرهنگ

بنیاد زبان ترک با برگزاری سلسله نشست های ادبی در فستیوال "پایتخت، …

همایش بین المللی “دستاوردهای علمی جزری و بازتاب های آن در عصر حاضر”

سومین نشست از مجموعه همایش های ”هفت اقلیم و هفت دانشمند“ با عنوان…

نمایشگاه عکس “آتاترک در آنکارا”

نمایشگاه عکس "آتاترک در آنکارا" در قالب فستیوال "پایتخت، شاهر…

افتتاح کتابخانه آتاترک در دبیرستان علوم اجتماعی بولو

مرکز تحقیقات آتاترک با اهدای کتاب کتابخانه آتاترک را تاسیس کر…

همایش بین المللی “یکصدمین سالگرد عملیات حمله بزرگ و نبرد فرمانده کل”

همایش بین المللی "یکصدمین سالگرد عملیات حمله بزرگ و نبرد فرمانده کل" توس…

همایش “قتل عام، ویرانگری و اشغال در شهر وان: راهی که به تهجیر ختم شد”

همایش "قتل عام، ویرانگری و اشغال در شهر وان: راهی که به تهجیر خ…