مراسم “دهم نوامبر روز بزرگداشت آتاترک” توسط بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک برگزار شد

”مراسم دهم نوامبر روز بزرگداشت آتاترک“ توسط بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاری…

انتشارات مرکز فرهنگی آتاترک

کتاب های مرکز فرهنگی آتاترک مجله اردم مجله آریش مجله بیلگ…

انتشارات بنیاد تاریخ ترک

کتاب های بنیاد تاریخ ترک مجله بللتن …

نوزدهمین کنگره بزرگ تاریخ ترک

 نوزدهمین کنگره تاریخ ترک 3-7 اکتبر 2022/ آنکارا کنگره تار…
پرفسور دریا اورس پرفسور دریا اورس در سال 1966 در قون…

انتشارات بنیاد زبان ترک

                …

انتشارات مرکز تحقیقات آتاترک

کتاب های مرکز تحقیقات آتاترک مجلات مرکز تحقیقات آتاترک فرو…