مراسم “دهم نوامبر روز بزرگداشت آتاترک” توسط بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک برگزار شد

”مراسم دهم نوامبر روز بزرگداشت آتاترک“ توسط بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاری…

انتشارات مرکز فرهنگی آتاترک

کتاب های مرکز فرهنگی آتاترک مجله اردم مجله آریش مجله بیلگ…

انتشارات بنیاد تاریخ ترک

کتاب های بنیاد تاریخ ترک مجله بللتن …

نوزدهمین کنگره بزرگ تاریخ ترک

 نوزدهمین کنگره تاریخ ترک 3-7 اکتبر 2022/ آنکارا کنگره تار…

انتشارات بنیاد زبان ترک

                …

انتشارات مرکز تحقیقات آتاترک

کتاب های مرکز تحقیقات آتاترک مجلات مرکز تحقیقات آتاترک فرو…

رئیس بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک

پرفسور یوکسل اوزگن   یوکسل اوزگن در تاریخ 10 سپتامبر 1971 …