مرکز فرهنگی آتاترک

مرکز فرهنگی آتاترک، مرکزی است که در راستای تحقیق، بررسی و اشاعه فرهنگ ترک که تشکیل دهنده غایه وجودی ملت ترک است، و همچنین در جهت ارتقای هویت و آگاهی ملی به فعالیت های علمی می پردازد. این مرکز همچنین با افراد و سازمان هایی که در داخل و یا خارج از کشور در راستای تقویت و اشاعه فرهنگ ترک فعالیت می کنند همکاری نموده از آنان حمایت و تقدیر می نماید.

تحقیق و پژوهش بر روی فرهنگ ترک، ادبیات ترک و آداب و رسوم سنتی ترکان در داخل و یا خارج از کشور؛ علاوه بر این اشاعه و انتشار نتایج این تحقیقات از وظایف اصلی این مرکز می باشد که بر اساس قانون معین شده است. مرکز فرهنگی آتاترک از زمان تاسیس خود به این رو متناسب با اهداف و وظایف مذکور به فعالیت پرداخته است.

مرکز فرهنگی آتاترک که با ماهیت یک آکادمی علمی و فرهنگی به فعالیت هایی چون پژوهش، نشر، ترویج و معرفی، تشویق و تقدیر مطالعات در زمینه فرهنگ ترک می پردازد؛ اولویت های دولت و جامعه را در نظر دارد و موسسه ای دارای شخصیت حقوقی دولتی مستقل می باشد.

 

آدرس: آنکارا، چانقایه، محله بالغاط، خیابان ضیاء بیگ، شماره 19

تلفن: 00903122843418

دورنگار: 00903122843465

پست الکترونیک:  bilgi@akmb.gov.tr