رؤسای پیشین

Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu

پرفسور محمد حکیم اوغلو

Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu


محمد حکیم اوغلو در سال 1970 در طرابزون متولد شد. مقطع کارشناسی را در سال 1990 در رشته زبان و ادبیات عرب، بخش زبان و ادبیات های شرقی، دانشکده ادبیات دانشگاه آتاترک به اتمام رساند. در سال 1994 به عنوان دستیار پژوهشی در کرسی زبان و ادبیات های شرقی دانشگاه قیریق قلعه شروع به کار کرد. حکیم اوغلو در سال 2016 به درجه استاد تمامی ارتقاء یافت. حکیم اوغلو ابتدا در سال 2013 به عنوان معاون رئیس بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک آغاز به کار نمود و سپس در خلال سال های 2020 تا 2023 به عنوان رئیس بنیاد عالی آتاترک ایفای وظیفه نمود. 

 

 

پرفسور دریا اورس

Prof. Dr. Derya ÖRS

پرفسور دریا اورس در سال 1966 در قونیه متولد شد. وی در سال 1989 از رشته زبان و ادبیات های شرقی دانشکده زبان و تاریخ- جغرافیای دانشگاه آنکارا فارغ التحصیل شد. در سال 1990 در همان دانشگاه به عنوان عضو هیئت علمی پذیرفته شد و در سال 2010 در کرسی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آنکارا به درجه استاد تمامی ارتقاء یافت. پرفسور دریا اورس که در سال 2019 به عنوان سفیر جمهوری ترکیه در تهران انتخاب شد، در خلال سال های 2012 تا 2018 ریاست بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک را بر عهده داشته است.

 

bah

پرفسور بهاءالدین یدی یلدیز

Prof. Dr. M. Bahaeddin YEDİYILDIZ

پرفسور بهاء الدین یدی یلدیز که در سال 1945 در شهر اردو متولد شد پس از پایان تحصیلات خود در سال 1977 در رشته تاریخ به عنوان عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اداری دانشگاه حاجت­ تپه شروع به فعالیت نمود و در سال 1988 به درجه استاد تمامی ارتقا یافت. پرفسور یدی یلدیز از سال 2009 تا سال 2012 به عنوان رئیس بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک ایفای وظیفه نموده است.

 

prof-dr-sadik-tural-foto-u

پرفسور صادق تورال

Prof. Dr. Sadık TURAL

پرفسور صادق تورال در سال 1946 در شهر قیریق ­قلعه به دینا آمد. تحصیلات عالی خود را در رشته ادبیات در دانشگاه آتاترک ارضروم به پایان رساند. وی در سال 1972 به عنوان عضو هیئت علمی در دانشگاه حاجت ­تپه شروع به فعالیت نمود. پرفسور صادق تورال ابتدا به عنوان عضو هیئت علمی و هیئت اجرایی مرکز فرهنگی آتاترک برگزیده شد و سپس در سال های 1993 تا 2000 به عنوان رئیس مرکز فرهنگی آتاترک منصوب شد. وی در پی آن از سال 2000 تا 2009 به مدت نه سال ریاست بنیاد عالی آتاترک را برعهده داشت.

 

resat-genc

پرفسور رشاد گنچ

Prof. Dr. Reşat GENÇ

پرفسور رشاد گنچ در سال 1941 در شهر یوزقات به دنیا آمد. تحصیلات عالی خود را در دانشکده زبان و تاریخ- جغرافیای دانشگاه آنکارا به پایان رساند. وی که فعالیت آکادمیک خود را سال 1967 در همان دانشگاه به عنوان دستیار استاد آغاز نمود در همان جا به درجه استاد تمامی نائل شد. پرفسور رشاد گنچ در سال 1989 به عنوان عضو هیئت علمی بنیاد تاریخ ترک برگزیده شد و پس از آن در خلال سال های 1993 تا 2000 ریاست بنیاد عالی آتاترک را بر عهده داشت.

 

utkan-kocaturk

پرفسور اوتکان قوجاترک

Prof. Dr. Utkan KOCATÜRK

پرفسور اوتکان قوجاترک که در سال 1937 در شهر گوموشخانه متولد شد، در سال 1961 از دانشکده پزشکی دانشگاه آنکارا فارغ ­التحصیل گردید. وی در سال 1979 به درجه پرفسوری ارتقا یافت و در دانشکده پزشکی دانشگاه های مختلفی به عنوان عضو هیئت علمی فعالیت نمود. پرفسور قوجاترک ابتدا به عنوان اولین رئیس مرکز تحقیقات آتاترک خدمت نمود و پس از آن در سال های 1992 و 1993 ریاست بنیاد عالی آتاترک را بر عهده گرفت. پرفسور ارتان قوجاترک در 12 مارس 2011 در آنکارا به دیار باقی شتافت و پس از مراسم رسمی دولتی که در ساختمان بنیاد عالی آتاترک برگزار شد به خاک سپرده شد.  

 

suat-ilhan

سپهبد سُعاد ایلهان

E. Korg. Suat İLHAN

سپهبد بازنشسته سعاد الهان در سال 1925 در شهر توقاد به دنیا آمد. پس از پایان تحصیلات خود به عنوان وابسته نظامی در شهر بخارست ایفای وظیفه نمود و نیز سال ها در آکادامی نظامی نیروی زمینی درس های تاریخ جنگ، جغرافیای نظامی و ژئوپلتیک را تدریس نمود. وی که از اعضای افتخاری بنیاد عالی فرهنگ، زبان و تاریخ آتاترک نیز می باشد به عنوان عضو هیئت موسس در سال های 1983 تا 1991 به مدت نه سال ریاست بنیاد عالی آتاترک را بر عهده داشت.