نوزدهمین کنگره بزرگ تاریخ ترک

 نوزدهمین کنگره تاریخ ترک

3-7 اکتبر 2022/ آنکارا

کنگره تاریخ ترک که فرصتی برای ارائه مقالات بدیع در زمینه تاریخ ملت ترک و تاریخ معاصر ترکیه می¬باشد، برای اولین بار در سال 1932 به ریاست غازی مصطفی کمال آتاترک موسس بنیاد تاریخ ترک تشکیل شد. در ادامه دوره های پیشین این کنگره تاریخی، نوزدهمین دوره آن در تاریخ 3 تا 7 اکتبر سال 2022 در آنکارا برگزار خواهد شد.

کنگره تاریخ ترک که با هدف ارزیابی و انتشار مطالعات و پژوهش های علمی در حوزه تاریخ ترک و تاریخ معاصر ترکیه پایه گذاری شده است، در حال حاضر در نوع خود بی رقیب و در سطح بین المللی یکی از معتبرترین همایش های این حوزه محسوب می شود.

در اولین دوره این کنگره در سال 1932 و دومین دوره آن در سال 1937 مصطفی کمال آتاترک رئیس جمهوری ترکیه شخصا در این کنگره ها شرکت نموده و روند آن را از نزدیک دنبال کرد. در جریان کنگره های بعدی نیز رؤسای جمهور ترکیه از جمله عصمت اینونو، جودت سونای، فخری کوروترک، طورغوت اوزال و سلیمان دمیرل از این کنگره ها حمایت نموده و در دوره های اخیر نیز رؤسای جمهور، نسخت وزیران و دیگر مقامات کشوری در این کنگره حضور پیدا کردند.

کنگره های تاریخ ترک از ابتدای پایه گذاری تا امروز صحنه ای برای ارائه مطالعات و پژوهش های منحصر به فردی در زمینه تاریخ ترک خصوصا ترکیه بوده است، برجسته ترین پژوهشگران داخلی و خارجی در آن شرکت نموده اند و بسیاری از نهادهای معتبر عرصه تاریخ نیز در زمینه های علمی با آن مشارکت نموده اند. فرصت مغتنمی که در طول برگزاری این کنگره برای مذاکرات علمی ایجاد می شود و همچنین کتاب های ارزشمندی که با جمع آوری مقالات ارائه شده پس از کنگره به چاپ می رسد موجب شده است که کنگره تاریخ ترک در عرصه علم تاریخ ترکیه جایگاه ارزشمند و مهمی را از آن خود کند.

کنگره تاریخ ترک از لحاظ اصالت و ابتکار در محتوای مقالات ارائه شده و نیز معیارهای پذیرش مقاله، در سطح معتبرترین همایش های علمی داخلی و بین المللی در حوزه علم تاریخ است. این کنگره که هر چهار سال یکبار برگزار می شود از لحاظ میزان مشارکت بین المللی در میان سرآمدترین گردهمایی های علمی ترکیه است. در پرتو مقالات ارائه شده در کنگره تاریخ ترک؛ معضلات، حقایق و نظریات مرتبط به تاریخ ترکان و تاریخ ترکیه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و با مراجعه به منابع تاریخی دست اول با هدف روشنگری و شفاف سازی مورد پژوهش و بررسی قرار می گیرد.

محورهای اصلی نوزدهمین کنگره تاریخ ترک که در تاریخ 3 تا 7 اکتبر 2022 در آنکارا برگزار خواهد شد در پیوست ذیل آمده است.