انتشار “صنعت قالیبافی ترک در دوره جمهوریت”

به همت مرکز فرهنگی آتاترک کتاب “صنعت قالیبافی ترک در دوره جمهوریت” در سه جلد منتشر شد.

این اثر مرجع سه جلدی دارای شصت و چهار بخش بوده حاصل تلاش پنجاه و یک نفر از اساتید و پژوهشگران سرشناس این حوزه می باشد که به سرپرستی پرفسور آیسن سوی­سالدی استاد هنرهای سنتی ترک در دانشکده طراحی و هنر دانشگاه حاجی بایرام ولی آنکارا آماده چاپ شده است.