رونمایی از کتاب “اسب در دربار عثمانی”

مرکز فرهنگی آتاترک از کتاب “اسب در دربار عثمانی” رونمایی کرد. این کتاب که توسط پرفسور امینه دینگچ عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده فن و ادبیات دانشگاه دوملوپنار به رشته تحریر درآمده است، پژوهشی درباره جایگاه اسب و فرهنگ استفاده از آن در دربار و دولت عثمانی می باشد.

برای تهیه این کتاب از فروشگاه آنلاین مرکز فرهنگی آتاترک بازدید نمایید.

 https://emagaza-akm.ayk.gov.tr