کتاب “مجلس و حاکمیت ملی” منتشر شد.

به یادبود صدمین سال تاسیس مجلس ملت کبیر ترکیه کتاب “مجلس و حاکمیت ملی” منتشر شد.

 

مرکز تحقیقات آتاترک در چهارچوب برنامه های بزرگداشت صدمین سالگرد تاسیس مجلس ملت کبیر ترکیه کتاب “مجلس و حاکمیت ملی” را منتشر نمود.

این اثر موضوعاتی همچون جریانات روند تثبیت حاکمیت ملی، زندگینامه اولین رئیس مجلس ترکیه غازی مصطفی کمال آتاترک و دیگر رؤسای مجلس، اطلاعات مربوط به اولین مجلس ملت و اعضای آن، ملاقات های انجام شده و افکار و سخنان آتاترک در خصوص حاکمیت ملی و استقلال، ساختمان مجلس، اسناد مربوط به مجلس و همچنین مقالات برخی صاحب­نظران درباره مجلس ملت را دربر دارد.