کتاب “نیایش ها و نفرین ها” رونمایی شد.

کتاب “نیلیش ها و نفرین ها با موضوع  “آلقیشلر” به معنای نیایش ها و تمنی های نیک و “قارغیشلر” به معنای نفرین، لعن و ناسزاها در فرهنگ ترک، نوشته دکتر احمد کِسکین عضو هیئت علمی گروه ادبیات عامه ترکی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه سامسون که به بررسی جایگاه و نمود این مفاهیم در تاریخ تمدن ترکان از آغاز تا امروز می پردازد، توسط مرکز فرهنگی آتاترک به چاپ رسید.  

برای خرید آنلاین این کتاب بر روی لینک زیر کلیک کنید.

 (https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/)