9 éditions électroniques par la Direction du Centre Culturel Atatürk

Nos éditions électroniques à la disposition des lecteurs:

Bayram AKDOĞAN, Fethullah Şirvanı ve Musiki Risalesi, 2021

Mitat DURMUŞ, Hazarın Esintisi Nebi Xezri, 2021

Erkan KARAGÖZ, İdil-Ural Sihirli Masalları Üzerine Karşılaştırmalı Motif Çalışması, 2021

Veyis DEĞİRMENÇAY, Kāni‘i-yi Tûsî ve Kelîle ve Dimne’sinde II. İzzeddin Keykâvus’a

Methiyeleri, 2021

Ömer AKSOY, Kazan Tatar Beyitleri, 2021

Remzi ÖZÇELİK, Mevlana, 2021

Hasan GÜLTEKİN, Nabi Zeyl-i Siyer-i Nebevî, 2021

Yusuf YILDIRIM, Osman Şems Efendi ve Divanı, 2021

Fatoş YALÇINKAYA, Uygur Sihir Masallarının Tip ve Motif Yapısı, 2021

Accessible à cette adresse suivante: https://www.akmb.gov.tr/Menu.aspx?AltMenuId=1113