ÇEVRE, KENTLEŞME SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ / PROBLEMS AND SOLUTIONS OF ENVIRONMENT AND URBANIZATION / ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И УРБАНИЗАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

I. CİLT / VOLUME I / TOM I

I. CİLT / VOLUME I / TOM I – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

ABDUL WAHAB, Muhammad Nubli-ABDUL RAZAK, Munira- ZULKIPLE, Sarah-THE INDUSTRIES AND STUDENTS PERCEPTIONS ON INTEGRATED HUMAN DEVELOPMENT MODEL

AKGÜN, Hakan-ATATÜRK BARAJ GÖLÜ’NDE SU ÜRÜNLERİ POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AÇISINDAN KAFESLERDE GÖKKUŞAĞI ALABALIĞI (ONCHORYBCHUS MYKISS WALBAUM 1792) YETİŞTİRİCİLİĞİ

ALAEDDİNOĞLU, Faruk-YILMAZ, Erkan-VAN GÖLÜ HAVZASI’NDA SU POTANSİYELİ’NİN TESPİTİ VE GELECEĞİ

ALAGÖZ, Bülent-ÇEVRE SORUNLARI, TEKNOLOJİ VE DEĞİŞEN ÖNCELİKLER

ARCAK, Rojan-KASIMOĞLU, Evin-DİYARBAKIR İLİ VE ÇEVRESİNDE TARIMDA ÇALIŞAN İŞÇİLERİN ÇEVRE VE SAĞLIK SORUNLARI

ARPACI, Fatma-ERSOY, Ali Fuat-TÜRK TOPLUMUNDA YAŞLILIK: YETİŞKİN BİREYLERİN YAŞLILIK DÖNEMİ GÖRÜŞLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

ARPACI, Fatma-TOKYÜREK, Şadan-YAŞLILARIN GENÇLERDEN BEKLENTİLERİNE GENÇLERİN VE YAŞLILARIN KATILIM DURUMLARI

ATEŞ, Hamza-UZER, Yılmaz-SULAK ALAN PROJELERİ İLE KIRSAL KALKINMANIN UYUMLAŞTIRILMASI: AKŞEHİR GÖLÜ REHABİLİTASYON PROJESİ ÖRNEĞİ

AYAN, Sezgin -ÖZTÜRK, Sevgi -YİĞİT, Nurcan-KARADENİZ BÖLGESİ MİLLİ PARKLARININ PAN PARKS SERTİFİKASYON SİSTEMİNE UYGUNLUKLARI

AYDIN, Abdullah-AĞIR METALLER VE ONLARIN GUATRLA İLİŞKİSİ (İÇME SULARI İLE TAŞINAN AĞIR METAL KİRLİLİĞİ VE GUATRLA İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİ)

AYGÜN, Banu-ŞAKACI, Bilge Kağan-TÜRKİYE’DE ÇEVREYE DOĞRUDAN ODAKLI ÇEVRECİ HAREKETLER VE ÇEVRESEL YAKLAŞIMLARI ÜZERİNE BİR DENEME

AYTEN, Asım Mustafa-DEDE, Okan Murat-MİLLÎ PARK ALANLARININ KORUMA VE YÖNETİM SORUNLARI: “YOZGAT ÇAMLIK MİLLÎ PARKI” ÖRNEĞİ

BARLA, Marcus-URGENT NEED TO PREVENT ENVIRONMENTAL DEGRADATION IN TRIBAL REGION OF INDIA (DEFORESTATION IN JHARKHAND & ITS ECONOMIC MANIFESTATIONS: A CASE STUDY)

BAYHAN, Vehbi-HEDONİST VE PÜRİTAN ETİK SARMALINDA POSTMODERN GENÇLİK

BELEN, Nezehat-20. YÜZYILDA KUŞADASI NÜFUSU VE KIRSAL YAŞAM: GÖÇ VE KENTLEŞME

BOLAT, Bilge Acar-ÇİLAN, Çiğdem Arıcıgil-İNSANÎ GELİŞME İNDEKSİ BİLEŞENLERİ AÇISINDAN GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN DİSKRİMİNANT ANALİZİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI

CAN, Niyazi-MEDYA VE GENÇLİK SORUNLARI İLİŞKİSİ

CERECİ, Sedat-COMMUNICATION MATTER IN EXPANDING CITIES AFTER MIGRATION

CEYLAN, Remziye-ARAL, Neriman-ANKARA VE KIRŞEHİR İL MERKEZİNDEKİ ENGELLİ ÇOCUKLARIN VE AİLELERİNİN GENEL DURUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÇOBANOĞLU, Nesrin-AYDOĞDU, İlke Bezen-TIBBÎ ATIKLARIN OLUŞTURDUĞU SORUNLARIN ÇEVRE, SAĞLIK VE ETİK AÇIDAN İNCELENMESİ

DARÇIN, Emine Selcen-AKGÜL, Pınar-AVCI, Dilek Erduran-BADEM, Özlem-FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ KÜRESEL ÇEVRE PROBLEMLERİ HAKKINDA BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

DENİZ, Orhan-VAN GÖLÜ HAVZASI’NDA SU KİRLİLİĞİ

DURGUN, Ayşe-MEMİŞOĞLU, Dilek-KÜRESEL ISINMA VE TURİZM ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

EMEKLİ, Gözde-SÜDAŞ, İlkay-SOYKAN, Füsun-GÖÇ, KIRSAL KALKINMA-KIRSAL TURİZM VE TÜRKİYE

ERDOĞAN, Emine-GÖÇ OLGUSUNUN 16. YÜZYIL OSMANLI KIRSAL YAŞAMINA ETKİSİ ÜZERİNE BAZI TESPİTLER

ESER ÜNALDI, Ülkü-AKSOY, Bülent-COŞKUN, Mücahit-ÖZCAN, Esin-YANLIŞ ARAZİ KULLANIMININ KENTLEŞME VE ÇEVRE ÜZERİNE ETKİSİ (BURSA OVASI ÖRNEĞİ)

ES, Muharrem-ŞENGÜL, Ramazan-TÜRKİYE’DE KENTSEL YOKSULLUK: GEBZE ÖRNEĞİ

GENÇ, Fatma Neval-DOĞAL AFET RİSKLERİ VE TÜRKİYE’DE KENTLEŞME

GÖKDAYI, İsmail-ÇEVRE YENİ BİR SÖMÜRÜ ALANI MI? ÇEVRE TEKNOLOJİLERİNE TÜRKİYE ÖLÇEĞİNDE ELEŞTİREL BİR BAKIŞ

GÖMLEKSİZ, Müfit-KIRGIZİSTAN ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİ: NE DÜŞÜNÜYOR? NE BEKLİYOR?

GÜL, Zehra-TÜRKİYE’DE KOBİ’LERDE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ

GÜRBÜZ, Mehmet-KARABULUT, Murat-AVRUPA, ORTA ASYA VE ORTA DOĞU ÜLKELERİNDEKİ ORTALAMA YAŞAM SÜRESİ İLE SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

GÜRBÜZ, Mehmet-KARABULUT, Murat-TÜRKİYE’DE İLLER ARASI GÖÇLER İLE SOSYO-EKONOMİK ÖZELLİKLER ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN ANALİZİ

II. CİLT / VOLUME II / TOM II – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

GÜZELMANSUR, Aysel-SALICI, Aylin-ALTUNKASA, M. Faruk-KENTLEŞME VE KENTSEL YAŞAM NİTELİĞİ ARASINDAKİ ETKİLEŞİMLERİN DIŞ MEKÂNLAR AÇISINDAN İRDELENMESİ: ANTAKYA ÖRNEĞİ

İLHAN, Ekrem Levent-HAREKETSİZ HAYATLAR KÃœLTÃœRÃœ VE BERABERİNDE GETİRDİKLERİ

İLHAN, M. Mehdi-OSMANLI DÖNEMİNDE İSTANBUL SU YOLLARI

KARAKUŞ, Erdoğan-KÜRESEL ISINMA VE SU HAVZALARININ KORUNMASI, KULLANILMASI, ÇEVRE SORUNLARININ ÇÖZÜMÜNDE SICAK SULARDAN YARARLANMA

KAVUNCU, Ayşe Çolpan-THE OBSTACLES FOR REALIZATION OF SOCIAL COHESION IN UZBEKISTAN

KOCA, Hüseyin-ZONGULDAK HAVZASINDA MADEN KÖMÜRÜ ÜRETİMİ İLE BAŞLAYAN ÇALIŞMA VE KENTLEŞME KOŞULLARININ YÖRE HALKI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

KÖKSAL, Osman-XIX. YÜZYIL OSMANLI DÜNYASINDA BİRLİKTE YAŞAM STANDARDINA LOKAL BİR YAKLAŞIM: ŞUMNU ÖRNEĞİ

MARSAP, Akın-İŞLETMELERİN İŞ VE YAŞAM KALİTESİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK İKLİM DEĞİŞİMLERİNE DUYARLILIĞININ ARTAN ÖNEMİ

MERT, Z. Gamze-DUYGUN, Gülhis-24 SAATTE DİKEY HAREKETLİLİK

MUTLU, Ahmet-BELEDİYELERİN TOPRAK SATIŞI ÜZERİNE

MUTLU, Ahmet-ÇOCUK SUÇLULUĞUNU ÖNLEME KONUSUNDA YEREL YÖNETİMLERİN İLKE VE POLİTİKALARI

OKTAY, Derya-QUALITY OF URBAN LIFE STUDIES FOR SUSTAINABILITY AND LIVABILITY: A RESEARCH FRAMEWORK FOR GAZİMAGUSA (FAMAGUSTA)

ÖZCAN, Ayşe-EKOLOJİK TEMELE DAYALI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞME: MALATYA KENT ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

ŞAHİN, Fatih-ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE SOSYAL-TOPLUMSAL KALİTELERİN YAŞAM KALİTESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

SALICI, Aylin-GÜZELMANSUR, Aysel-ALTUNKASA, M. Faruk-KENTSEL YAPI DEĞİŞİMİNİN TARİHÎ KENT DOKUSUNA ETKİLERİNİN İRDELENMESİ: ANTAKYA ÖRNEĞİ

SARAÇOĞLU, Hüseyin-KUZEY AFRİKA VE ASYA ÜLKELERİNİN 1990-2020 YILLARI ARASI NÜFUS DEĞİŞİMLERİ VE DOĞABİLECEK SORUNLAR

SARIKAYA, Makbule-CUMHURİYET’İN İLK YILLARINDA TÜRKİYE’DE NÜFUS KONUSUNUN DÖNEMİN DERGİLERİNE YANSIMASI ÖRNEĞİ: GÜRBÜZ TÜRK ÇOCUĞU DERGİSİ

ŞENOL, Dolunay-YILDIZ, Sıtkı-BİR KENTLEŞME SORUNU OLARAK GECEKONDULARDA YAŞANAN AİLE İÇİ ŞİDDET VE KADIN –ANKARA İLİ, ÇANKAYA İLÇESİ, YILDIZ ÖRNEĞİ–

SEZER, Özcan-KÜRESEL KONFERANSLAR VE ÇEVRE SORUNLARI: ÇEVRE KALKINMA VE ETİK AÇISINDAN ELEŞTİREL BİR DEĞERLENDİRME

SİLKÜ, H. Aydan-HALKLA İLİŞKİLER ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELİK TUTUMLARI

SİRKECİ, İbrahim –COHEN, Jeffrey H. –CAN, Neriman-A STUDY OF INTERNAL MOBILITY OF THE FOREIGN BORN IN TURKEY

SOMUNCU, Mehmet-KIRSAL VE KENTSEL ALANLARDAKİ SOSYO-EKONOMİK DEĞİŞİME BAĞLI OLARAK TÜRKİYE YAYLALARININ FONKSİYONLARINDAKİ FARKLILAŞMA

TINIŞBAYEVA, A. A.-ТЫНЫШБАЕВА, А. А.-ЗДОРОВЬЕ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ: ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАЩИТЫ ДЕТСТВА

TUNÇSİPER, Bedriye-SÜREKÇİ, Dilek-TÜRKİYE’DE 2000-2006 DÖNEMİNDE TARIMSAL ÜRETİCİLERİN REFAH KAYBI: BANDIRMA ÖRNEĞİ

UZ, Abdullah-METİN,Yüksel-NORMATİF İÇERİĞİ VE DEVLETLERİN BU ALANDAKİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ BAKIMINDAN YETERLİ YAŞAM STANDARDI HAKKI

YAŞAR, M. Ruhat-KAYIT DIŞI YAŞAMLAR

YAYLI, Hasan-SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ

YAZAR, Kadir Hakan-KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE ORTA ÖLÇEKLİ KENTLERİN ÖNEMİ VE TÜRKİYE ÜZERİNDE BİR İNCELEME

YİĞİT, Ali-RUSYA FEDERASYONUN’DA YAŞAYAN TÜRK TOPLULUKLARININ ANADİLLERİNİ KULLANMA ORANLARINDAKİ BÖLGESEL FARKLILIKLAR

YILDIRIM, Kazım-GÖÇÜN AİLE ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

YILDIRIM, Neşide-KENT MERKEZLERİNDE İKAMET EDEN YAŞLILARIN SOSYO-EKONOMİK DURUMLARI (ADAPAZARI ÖRNEĞİ)

YILMAZ, Cevdet-KENTLEŞME SORUNLARI BAĞLAMINDA KENTLERDE RİSK ALGISI VE FARKLI KENTLEŞME BİÇİMLERİ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ В ЦЕНТРАЛЬНО-АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ: ПОЛИТИКА КАЗАХСТАНА