DOĞUBİLİM ÇALIŞMALARI / ORIENTAL STUDIES / ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОСТОКОВЕДЕНИЮ

DOĞUBİLİM ÇALIŞMALARI / ORIENTAL STUDIES / ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОСТОКОВЕДЕНИЮ

BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

ALİ, Pınar Hüseyin M-İŞGAL SONRASI IRAK ŞİİRİ (2003-2005)

ARAZ, Mehmet Ali Kılay-AHMED b. FARİS’İN DİL HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ

BAHSHALİYEVA, Gevhar B.-AZERBAYCAN MİLLÎ İLMLER AKADEMİSİ DOĞU BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜNÜN İLMÎ ARAŞTIRMA FAALİYETİNİN ESAS İSTİKAMETLERİ

BHATTACHARYA, Kamaleswar-THE PROBLEM OF SANSKRIT EPIGRAPHY AND ITS SOLUTION

BOZTEMUR, Recep-DOĞUNUN HAL-İ PÜR MELALİ YA DA ŞARKİYATÇILIĞIN TARİHSEL, SİYASAL TEMELLERİ

CEVİZ, Nurettin-ARAP ŞİİRİNDE DEVE MOTİFİ

DAYHAN, Ahmet Tahir-YIKILIŞ DÖNEMİNDE ASYA VE KUZEY AFRİKA’DAKİ OSMANLI TOPRAKLARINI “KEŞFEDEN” ORYANTALİSTLER

DEMİREL, Şengül-HİNDİSTAN’DA TÜRK İZLERİ

DÜZGÜN, Osman-ENDÜLÜS’TE ORTAYA ÇIKAN YENİ BİR ŞİİR TÜRÜ: “MUVAŞŞAHA”

ELTUT, Nükhet-1877-1878 OSMANLI-RUS SAVAŞI VE İKİ ÜLKE AÇISINDAN SONUÇLARI

ERDOĞDU, İnci İnce-ÇİN’DE HALEN KULLANILMAKTA OLAN TÜRK LEHÇELERİ

ERGİN, Bengü-ÇİN VE ÇEVİRİBİLİM

FİDAN, Giray-TİBET VE TÜRK GELENEKLERİNDE BOZKURT SEMBOLÜ

GABASHVILI, Manana-INTERNATIONAL TRADE COORDINATION OF CHRISTIAN AND ISLAMIC WORLDS ON THE BASIS OF NUMISMATIC MATERIALS (Xth-XIIIth CC)

GELOVANI, Nani-FROM THE HISTORY OF POLITICAL RELATIONS BETWEEN THE CALIPHATE AND BYZANTIUM IN TRANSCAUCASIA IN THE 680s

HALICI, Gülseren-PAKİSTAN’DA BABURLULAR DÖNEMİ MİMARÎ ESERLERİ

HAMİDOV, Mahir-EDEBİYAT ELEŞTİRMENİ OLARAK MÎHÂÎL NU‘AYME

HAYASHIDERA, Shoshun-A HITHERTO UNKNOWN VERSION OF THE SAN FA DU LUN FOUND IN MANUSCRIPT COLLECTIONS IN JAPAN

İŞİMTEKİN, Soner-İRAN’DA ORTAYA ÇIKAN DÜŞÜNCE VE FELSEFE EKOLLERİ

KASAEVA, Magrifa-КАСАЕВА, Магрифа-ТЕОРИЯ ЭЙЛЕРА И КОНЦЕПЦИЯ УЧЕНОГО ŞAMŞİDEN, Abdraman-ШАМШИДЕН, Абдраман

KIRİLEN, Gürhan-16.-17. YÜZYILLARDA OSMANLI İLE ÇİN ARASINDAKİ DİPLOMATİK VE KÜLTÜREL İLİŞKİLER

KOCHUBEY, Yuriy-UKRAINIAN ORIENTALIST V. DUBROVSKY AND HIS ESSAY “TÜRKİYE BETWEEN DEVIL AND DEEP SEA” (1947)

MAHATO, Madan Kumar-REPORT OF THE ACTIVITIES OF PEACE EDUCATION ACADEMY OF NEPAL

MAKHARADZE, Mirian-OSMANLARIN SOHUM’A İLK TAARRUZU

MAKIKO, Motoi-AN EXAMINATION OF THE COMPOSITION OF THE JINZANGLUN RECONSTRUCTING ITS COMPOSITION WITH THE HELP OF DUNHUANG MANUSCRIPTS AND THE YICHULIUTIE

MALENKA, T. F.-A. KRYMSKIY’S HERITAGE OF IRANIAN STUDIES (UPON THE MATERIALS OF THE SCIENTISTS’ AND TRANSLATORS’ ARCHIVE)

MINOURA, Naomi-A NEWLY FOUND NARRATIVE COLLECTION OF BUDDHIST STORIES COMPILED DURING THE 12th CENTURY IN JAPAN

MIYAI, Rika-THE PRINCIPLE OF CAUSALITY, AS SEEN IN THE JINZANGLUN COMPILED IN MEDIEVAL TIMES IN CHINA, AS THE METHOD OF SPREADING BUDDHISM

MIYAKE, Tetsujo-THE OLD MANUSCRIPT VERSION IN JAPAN OF THE CHINESE TRANSLATION OF THE XIANYU JING

OCHIAI, Toshinori-THE PHILOLOGICAL VALUE OF THE BUDDHIST MANUSCRIPTS IN THE CHUSON-JI COLLECTION中尊寺經

OKAY, Bülent-LUN YÜ VE KUTADGU BİLİG’DE DEVLET YÖNETİMİ

POLAT, İbrahim Ethem-ARAP EDEBİYATI ÜZERİNDEN TÜRK TARİHİNE BİR BAKIŞ

SANNI, Amidu-NEW PERSPECTIVES ON THE PHENOMENOLOGY OF ERROR (LAHN) IN SCRIPTURAL QUR’ĀN

SUN, Warren-TEIWES, Frederick-CHINA’S OCTOBER COUP THAT ENDED THE MAOIST ERA

TEKMEN, Ayşe Nur-YAŞAM UNSURLARININ KÜLTÜR ÖGESİ HÂLİNE GETİRİLMESİ –JAPONYA ÖRNEĞİ–

VALEYEV, R. M.-KAZAN’DAKİ ÜNİVERSİTE DOĞUBİLİMİ FENOMENİ (XIX. YY.-XX. YY.)