EKONOMİ / ECONOMICS / ЭКОНОМИКА

EKONOMİ / ECONOMICS / ЭКОНОМИКА

BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

AKDEMİR, Sevim-KOTİL, Erdoğan-ASYA BÖLGESİ İLE TÜRKİYE’NİN DIŞ TİCARETİNİN GELİŞİMİ

BAYINDIR, Servet-ASYA VE AFRİKA KÜLTÜRÜNÜN DÜNYAYA BİR ARMAĞANI: FAİZSİZ BANKACILIK

BİSTA, Raghu Bir-TESTING GINI COEFFICENT ON WAGE INEQUALITY IN FDI INDUSTRIES OF NEPAL

ÇARIKCI, Emin-TÜRK DÜNYASINDA EKONOMİK GELİŞMELER VE İŞBİRLİĞİ İMKÂNLARI

DORJ, Tuvd-ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И СТИЛЬ РУКОВОДСТВА ЧИНГИС ХАНА И ВЕЛИКОЙ МОНГОЛЬСКОЙ ИМПЕРИИ

EGE, İlhan-1997 GÜNEY ASYA FİNANSAL KRİZİ VE GÜNEY ASYA ÜLKELERİNDE EMEKLİLİK SİSTEMİ REFORMLARI: TÜRKİYE VE GÜNEY ASYA ÜLKELERINİN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

EGELİ, Hüseyin Avni-EGELİ, Pınar-İHRACAT-MİLLÎ GELİR İLİŞKİSİ: ASYA ÜLKELERİ ÜZERİNE PANEL VERİ ANALİZİ

EL-SHEIKH, Salah-ISLAM’S MORAL ECONOMY: A FIQHICONOMIC INTERPRETATION

ERDOĞAN, Özcan-TEKNİK EĞİTİMİN AZGELİŞMİŞ ÜLKELERİN KALKINMASINDAKİ ROLÜ VE BUNUN BAŞARILAMADIĞI ÜLKELERDEN LİBYA VE CEZAYİR’İN DIŞ TİCARET BİLANÇOLARINDAKİ İTHALAT KALEMLERİNİN NİTELİĞİ

ERKAN,Turan Erman-IMPACT OF NEW ECONOMY IN ASIA AND AFRICA: ICT USAGE AND INVESTMENT APROACH

JENKINS, Hatice-HALİLİ, Kesjana-AN EVALUATION OF THE RISK MANAGEMENT PRACTICES OF COMMERCIAL BANKS IN NORTH CYPRUS

KARAGÖZ, Kadir-ORTADOĞU VE KUZEY AFRİKA ÜLKELERİ PERSPEKTİFİNDEN DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

KOTİL, Erdoğan –AYDEMİR,Sevim-AFRİKA BÖLGESİNDEKİ BÜYÜMENİN SEKTÖREL KAYNAKLARI VE DIŞ TİCARET İLİŞKİSİ

NARİN, Müslüme-BÜYÜYEN ÇİN EKONOMİSİNDE ARTAN ENERJİ TALEBİ VE DÜNYA ENERJİ PİYASASINA ETKİLERİ

NARİN, Müslüme-ÇİN EKONOMİSİNDEKİ BÜYÜMENİN DÜNYA VE TÜRKİYE ÜZERİNE ETKİLERİ

ÖZGEN, Levin-KÜRESELLEŞME KARŞISINDA BÖLGESEL GELİŞME ŞANSI VE TÜRKİYE’NİN TUTUMUNUN İRDELENMESİ

TOK, Özen-XVII. YÜZYILDA MISIR EYALETİNİN MALÎ YÜKÜMLÜLÜKLERİ BAĞLAMINDA İRSALİYE HAZİNESİ

TUNÇEL, Harun-GELENEKSEL TİCARET MEKÂNI OLARAK TÜRKİYE’DE HAFTALIK PAZARLAR

YILMAZ, Ragıp-TEKELİ, Osman Nuri-YILMAZ, Sinan-ASYA VE AFRİKA’DA OLUŞAN BÖLGESEL BÜTÜNLEŞME HAREKETLERİNİN GUNNAR MYRDAL ENTEGRASYON TEORİSİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ