MÜZELER, ARŞİVLER, KÜTÜPHANELER, YAYINEVLERİ, TELİF HAKLARI / MUSEUMS, ARCHIVES, LIBRARIES, PUBLISHERS COPYRIGHT ISSUES / МУЗЕИ, АРХИВЫ, БИБЛИОТЕКИ, ИЗДАТЕЛЬСТВА, АВТОРСКИЕ ПРАВА

MÜZELER, ARŞİVLER, KÜTÜPHANELER, YAYINEVLERİ, TELİF HAKLARI / MUSEUMS, ARCHIVES, LIBRARIES, PUBLISHERS COPYRIGHT ISSUES / МУЗЕИ, АРХИВЫ, БИБЛИОТЕКИ, ИЗДАТЕЛЬСТВА, АВТОРСКИЕ ПРАВА

BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

ACAR, Tuncel-ULUSAL VE ULUSLAR ARASI BOYUTLARIYLA TÜRKİYE CUMHURİYETİ MİLLİ KÜTÜPHANESİ

AKBEROV, R. YU.-АККУБЕКОВ, Р. Ю-ФОНД РУКОПИСЕЙ ИИЯЛ УНЦ РАН ИМ. Г.Б. ХУСАИНОВА

ALKAN, Nazlı-ANADOLU’NUN İLK KÜTÜPHANELERİ

ALTINTAŞ, Ahmet-OSMANLI ARŞİVLERİ’NİN TÜRKİYE’NİN YAKIN KOMŞULARI AÇISINDAN ÖNEMİ

ANAMERİÇ, Hakan-TÜRKİYE’DE CUMHURİYET’İN İLANINDAN ÇOK PARTİLİ DÖNEME KADAR SİYASÎ YAPI VE KÜTÜPHANELER(1923-1946)

AYDEMİR, Yaşar-MEKEDONYA KÜTÜPHANELERİNDE BULUNAN TÜRKÇE YAZMA ESERLER ÜZERİNE

BAYRAKTAR, Bir Berat-YABANCI PAZARLARA GİRMEK VE BÜYÜMEK İÇİN, TEKNOLOJİ TRANSFERİ AÇISINDAN KURUMSAL BİLGİ-KNOW-HOW’IN ÖNEMİ

ERTAŞ, Selahattin-GELİŞEN TEKNOLOJİ IŞIĞINDA TELİF HAKLARI, YAŞANAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

GÜZEL, Abdurrahman-ГЮЗЕЛЬ, Абдуррахман-KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NİN TÜRK TAPUSU MAHİYETİNDE OLAN ŞER’İYYE SİCİLLERİ VE VAKFİYELER ÜZERİNE ÇALIŞMALAR HAKKINDA

KARATAŞ, Ali İhsan-ŞER’İYYE SİCİLLERİ BAĞLAMINDA KLASİK DÖNEM BURSA HALKININ KİTAP DÜNYASI

KARTAL, Zerrin-ISPARTA MÜZESİ ÖRNEĞİ VE SDÜ GSF ÖĞRENCİLERİ ÇALIŞMALARI

ÖCALAN, Hasan Basri-BURSA’DA TEKKE HAYATI VE KİTAP (TEKKE KÜTÜPHANELERİ)

ODABAŞ, Hüseyin-ELEKTRONİK BELGE SİSTEMLERİNDE AÇIK SİSTEMLER, PAYLAŞILABİLİR VERİ YAPILARI VE ÜSTVERİ

ÖZDEMİRCİ, Fahrettin-CUMHURİYET DÖNEMİ MİLLÎ ARŞİVİMİZİN ÖRGÜTSEL YAPILANMA GEREKSİNİMLERİ

RUKANCI, Fatih-ARŞİV BELGELERİMİZİN ULUSLARARASI ÖNEMİ

SARINAY, Yusuf-BÖLGE VE DÜNYA TARİHİ AÇISINDAN TÜRK ARŞİVLERİNİN ÖNEMİ

SELİMOĞLU, İsmail-MATBAA VE DEĞİŞEN HAYAT: MEŞRUTİYET’TEN CUMHURİYET’E BURSA HALKININ KİTAP SEVGİSİ

SHAW, Felicity-THE NATIONAL LIBRARY OF BHUTAN: A WORK IN PROGRESS

UZ, Seden-MÜZE EVLER

YEDİYILDIZ, M. Asım-MABED VE KİTAP: ULUCAMİ KÜTÜPHANESİ

Yrd. Doç. Dr. Levent MERCİN-MÜZELER VE TOPLUM