ULUSLARARASI İLİŞKİLER / INTERNATIONAL RELATIONS / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

I. CİLT / VOLUME I / TOM I II. CİLT / VOLUME II / TOM II III. CİLT / VOLUME III / TOM III

I. CİLT / VOLUME I / TOM I – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

ACAR, Demet Şefika-İSLAMCI İDEOLOJİ VE İSLAMCI HAREKETLER EKSENİNDE ORTADOĞU

AKBULUT, Gülpınar-COĞRAFÎ BAKIMDAN TÜRKİYE’NİN ENERJİ KAYNAKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

AKKAN GÜNGÖR, Fatma-SİYASAL YAŞAMDA KADIN ŞİDDET GETİRİR

AKKOYUNLU, Nilüfer-DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİNDE İRAN JEOPOLİTİĞİ

AKTEL, Mehmet-GÜRKAYNAK, Muharrem-KÜRESELLEŞEN TERÖRİZM: BİR ETKİLEŞİM ÇALIŞMASI

ALADAĞ, Itır-TERÖRLE MÜCADELEDE ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUK İHLALLERİ: BİR ÖRNEK “AB

AL-SHAHWAN,Nawfal Kasim Ali-GOOD GOVERNING ESTABLISHMENTS (GGE), ARAB SUSTAINABLE DEVELOPMENT (ASD)

ARSLAN, Esat-IMPORTANCE OF TURKISH REPUBLIC AND TURKISH ARMED FORCES IN THE WORLD PEACE UPTO NOW FROM THE SECOND WORLD WAR

ARSLAN, Kaya-GÜVEN, Halil-UNIVERSITIES IN NORTH CYPRUS AND THE RIGHT TO EDUCATION

ARSLAN, Mehmet-RUSYA, DEVLETÇİLİK VE TÜRKİYE

ATLI, Altay-ISLAM AS A CATALYST FOR ECONOMIC INTEGRATION? THE CASE OF THE DEVELOPING-EIGHT

AYDIN, Ahmet Hamdi-TÜRKOĞLU, Mehmet Emin-DİNÎ MOTİFLİ TERÖR KAVRAMI

AYDIN, Nurhan-ASILSIZ SOYKIRIM İDDASI VE ERMENİ TERÖRÜ

AYDIN, Nurhan-SOYKIRIM İDDİASI VE ULUSLARARASI KRİTERLER

AYHAN, Halis-DOĞUŞ VE “ÖTEKİ” EKSENİNDE ARAP MİLLİYETÇİLİĞİ: VAHADA BİR SERAP

BAHARÇİÇEK, Abdulkadir-ULUSLARARASI KURULUŞLARIN İŞLEVLERİ

BAJUNID, Omar Farouk-THE ONGOING CONFLICT IN SOUTHERN THAILAND AND ITS INTERNATIONAL IMPLICATIONS

BAKIRTAŞ, İbrahim-BIYIKLI, Mustafa-ULUSLARARASI POLİTİK İKTİSAT BAĞLAMINDA ALMANYA’NIN oRTA DOĞU’YA YÖNELİK NÜFUZ VE KÜLTÜR POLİTİKALAR (HİTLER DÖNEMİ)

BAKIRTAŞ, İbrahim-HAYDAROĞLU, Ceyhun-ORTADOĞU PETROLLERİNİN POLİTİK EKONOMİSİ

BAKTIAYA, Adil-19. YÜZYILDA TERÖRE KARŞI ULUSLARARASI GÜVENLİK İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRME ÇABALARI: 1898 ROMA KONFERANSI

BAŞBUĞ, Fırat-BAŞBUĞ, Fatih-TÜRK-RUS İLİŞKİLERİNİN TARİHİ SÜREÇTE AVRASYA’DAKİ SOSYAL VE KÜLTÜREL YANSIMALARI

BELOKRENITSKY, Vyacheslav-PAKISTAN IN CHINA’S STRATEGY AND THE PROSPECTS FOR REGIONAL COOPERATION

CABBARLI, Hatem-ERMENİSTAN DIŞ POLİTİKASINDA SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI FAKTÖRÜ

ÇAHA, Havva-AB ENERJİ GÜVENLİĞİNDE KUZEY AFRİKA VE ASYA ÜLKELERİNİN YERİ VE ÖNEMİ

CEYLAN, Ayhan-İSLAM-OSMANLI COĞRAFYASINDA MODERN İLK ANAYASA: KANUNU’D-DEVLE (1861 TUNUS ANAYASASI)

CHUDODEEV, Yuriy-РОССИЙСКО-КИТАЙСКОЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО: ВАЖНЫЙ ФАКТОР СТАБИЛЬНОСТИ В АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ- ХI ВЕК

CİN, Turgay-YUNANİSTAN’IN “PONTUS SOYKIRIM” İDDİALARI VE TÜRKİYE

II. CİLT / VOLUME II / TOM II – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

ÇAKIR, Mustafa-ÇOK KUTUPLU DÖNEMDEN GÜNÜMÜZE ASYA, AVRUPA VE AFRİKA’DA YAPILAN İNSANİ MÜDAHALELERE YAKLAŞIMLAR

ÇAKMAK, Diren-SOYKIRIM SUÇU: SUÇUN GERÇEKLEŞTİĞİ RUANDA ÖRNEĞİ (1994) VE SUÇUN GERÇEKLEŞMEDİĞİ ERMENİ TEHCİRİ (1915)

ÇEÇEN, Anıl-MERKEZÎ COĞRAFYADA BÖLGESEL YAPILANMA

ÇOLAK, Filiz-İZMİR LİMANI TİCARETİNDE AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ’NİN YERİ VE ÖNEMİ

DIETRICH, Richard-FAILURES OF US POLICY IN CENTRAL ASIA SINCE SEPTEMBER 11, 2001

DİLAN, Hasan-KAVUNCU, Sibel-ERMENİ İDDİALARINDA DİPLOMATİK ARŞİV BELGELERİNİN İNKÂRI

DİLEK, Saim-KRİZ BÖLGELERİNDE SAVUNMA SANAYİİNİN MİLLÎLEŞTİRİLMESİ

DOĞAN, Nejat-DEMOKRASİ VE ORTADOĞU’NUN GELECEĞİ

DOSTER, Barış-ATATÜRK VE TÜRK DEVRİMİ’NİN ASYA VE AFRİKA’DAKİ ETKİLERİ

EFEGİL, Ertan-MUSAOĞLU, Neziha-SOĞUK SAVAŞ SONRASI DÖNEMİN ULUSLARARASI SİSTEMİNİN YAPISINA İLİŞKİN BİR MODEL ÇALIŞMASI

EGOROV, Valery-ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ТУРЦИЕЙ В КОНТЕКСТЕ МЕЖЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ

ELÇİN ERTUĞRUL, Ümmühan-İNSANİ MÜDAHALE (!)

EMİROĞLU, Hüseyin-ÇAKIR, Faruk-SOĞUK SAVAŞ SONRASI BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN BARIŞI KORUMA-GÜÇLENDİRME MİSYONU VE TÜRKİYE

ERDOĞAN, Hasan-ÇOLAKOĞLU, Selçuk-BAĞIMSIZLIĞININ İLK YILLARINDA TÜRKİYE VE TÜRK CUMHURİYETLERİ İLİŞKİLERİ

EROĞLU, Hamza-YURTTA SULH, CİHANDA SULH

FOMİÇEVA, K. İ. N. ELENA- ФОМИЧЕВА, К. И. Н. ЕЛЕНА-КРИЗИС ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ТАИЛАНДА В НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА

GENÇALP, Ebru-AVRUPA GÜVENLİK VE SAVUNMA POLİTİKASI (AGSP) VE TÜRKİYE’NİN AVRUPA GÜVENLİĞİNDEKİ ROLÜ

GENÇ, Savaş-ENERGY NEXUS BETWEEN RUSSIA AND THE EU: COMPETITION AND DIALOGUE

GÜDÜL, Serpil-BİR BAŞARISIZ DEVLET ÖRNEĞİ OLARAK LÜBNAN

GÜNGÖRMÜŞ KONA, Gamze-ORTA DOĞU MERKEZLİ RADİKAL ÖRGÜTLER VE TÜRKİYE’YE ETKİLERİ

GÜRKAYNAK Muharrem-ANGELA MERKEL’İN ÇAĞRISI: AB İÇİN ORTAK BİR AVRUPA ORDUSU

GÜVEN, Halil-ARSLAN, Kaya-INTERNATIONAL LAW IN CYPRUS PROBLEM

HATİPOĞLU, M. Murat-GERÇEK VE SANAL ORTAMLARDA “PONTUS MESELESİ”: ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE ASILSIZ İDDİALARA VE BİLGİ KİRLİLİĞİNE SOMUT BİR ÖRNEK

HOŞKARA, Şebnem Önal-DORATLI, Naciye-A CRITICAL EVALUATION OF THE ISSUE OF “CONSERVATION OF THE CULTURAL HERITAGE” IN NORTH CYPRUS

İVANOVA, Yu. M.-ИВАНОВА, Ю. М.-ТРАНСФОРМАЦИЯ ТУРЦИИ И ЕЕ РОЛЬ BОБЩЕМИРОВОЙ ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ

KAFKASYALI, Muhammet Savaş-DEVRİM TEORİLERİ VE “RENKLİ DEVRİMLER”

KANTARCI, Kemal-KUZEY AFRİKA VE ASYA ÜLKELERİ İÇİN STRATEJİK BİR SEKTÖR; TURİZM

KANTARCI, Şenol-XIV-XV. YÜZYILLARDA DEVLETLERARASI İLİŞKİLERDE BİR DİPLOMASİ ARACI OLARAK “KADIN”: OSMANLI-BİZANS ÖRNEĞİ

KAVUNCU, Sibel-DİLAN, Hasan-21. YÜZYIL EŞİĞİNDE YENİ ÇELİŞKİLER-YENİ KRİZLER ORTAMINDA ULUSLARARASI SİYASAL SİSTEMİN ÇOK KUTUPLULUĞA DOĞRU EVRİLMESİ

KAYMAZ, İhsan Şerif-21. YÜZYIL PERSPEKTİFİNDEN ATATÜRK VE EVRENSEL BARIŞ ÜLKÜSÜ

KESGİN, Serdar-NATO’NUN GENİŞLEME POLİTİKASININ KARADENİZ GÜVENLİĞİNE ETKİSİ

KOLOĞLU, Orhan-RELIGIOUS TIES FOR PEACE: INDIA’S SUPPORT IN THE TURKISH WAR OF INDEPENDENCE

KORTEPETER, Carl Max-LEBANON AND PALESTINE AND 50 YEARS OF U.S. MID-EAST BLUNDERS WHO ARE THE HEZBULLAH?

MEDVEDKO, L.-МЕДВЕДКО, Л.-ДИХОТОМИЯ “ВОСТОК-ЗАПАД” ГЛОБАЛИСТИКА VERSUS ОРИЕНТАЛИСТИКА

METİN,Yüksel-UZ, Abdullah-AVRUPA BİRLİĞİ TEMEL HAKLAR AJANSI

METZGER, Laurent-THE IMAGE OF TURKEY IN THE MALAY WORLD

III. CİLT / VOLUME III / TOM III – BİLDİRİLER/ PAPERS / СБОРНИК СТАТЕЙ

MİKAİL, Elnur Hasan-TÜRKİYE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİ

NİKOLAYEV, V. P.-НИКОЛАЕВ, В. П.-НОВЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК БЕЗОПАСНОСТИ ВАЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКОМ РЕГИОНЕ: АВСТРАЛИЯ-США-ЯПОНИЯ

NURIMBETOVA, Gülşad Ramazanovna-НУРЫМБЕТОВА Гулшат Рамазановна-СТАНОВЛЕНИЕ ИНСТИТУТОВ ПОЛИТИЧЕСКОГО УЧАСТИЯ НАРОДА КАЗАХСТАНА: ИСТОРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

OKUR, Mehmet Akif-ECONOMIC NATIONALISM: MAIN CONCEPTS AND RECENT TRENDS

ONAY, Yaşar-THE FALSE PROMISE OF NEW WORLD ORDER IN THE AGE OF AMBIQUITY

ÖZDEMİR, Mahmut Temel-DAĞHAN, İsmail Hakan-ORHAN,Ahmet-CEBECİ,Mehmet-TÜRKİYE’NİN ENERJİ POLİTİKASINDA KÜÇÜK VE ÇOK KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİN YERİ VE ÖNEMİ

ÖZ, Dilek Elvan-KAFKASYA’DA PATLAMAYA HAZIR ETNİK BOMBA: GÜRCİSTAN’DA ÖZERKLİK SORUNLARI

ÖZER, Ahmet-11 EYLÜL, BÖLÜNEN DÜNYA, HUNTINGTON VE ÇATIŞMA

PAPARI , George Daniel-MUNTEANU, Iuliana Gabriela-NATIONAL AND GENERAL SECURITY WITHIN ECONOMIC-FINANCIAL CONDITIONS OF GLOBALIZATION

SARIALİOĞLU, İrşat-HİNDİSTAN ÇİN İLİŞKİLERİNİN BUGÜNÜ VE YARINI

SARIKAYA, Yalçın-NÜKLEER TARTIŞMANIN İRAN MİLLİYETÇİLİĞİNE ETKİLERİ

SARIKOYUNCU DEĞERLİ, Esra-LORAINE VE TÜRKİYE

ŞAUMYAN, T. L.-ШАУМЯН, Т. Л.-МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ИЗУЧЕНИЮ АЗИИ И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ

SAVİÇEVA, Elena-САВИЧЕВА, Елена-АРАБСКАЯ ИММИГРАЦИЯ В ЕВРОПУ: ЭТНО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

SEVİMLİ, Şükran-“YURTTA SULH CİHANDA SULH” İFADESİNİN ÖĞRENME KURAMI VE ETİK İLKELER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

SHAW, Brian C.-“BHUTAN-1907-2008: A CENTURY İN SEARCH OF NATIONAL IDENTITY AND CULTURAL SECURITY

SHEVELYOV, Dzmitry L.-REVERTING TO THE Mc MAHONHUSSEIN CORRESPONDENCE: INTERPRETATONS OF McMAHON’S PROMISES IN HISTORIOGRAPHY AND THE ANGLO-RAB DIPLOMATIC MATCH IN THE MIDDLE EAST, 1915-1939

ŞİLİBEKOVA, Aygerim-ORTA ASYA BÖLGESEL GÜVENLİK SİSTEMİNE DOĞRU: PERSPEKTİFLER

SUİÇMEZ, Yusuf-RUHANİ KÜLTÜRÜMÜZ VE AB SÜRECİYLE UYUM SORUNU

TACAR, Pulat Y.-1948 SOYKIRIMI SÖZLEŞMESİ BAĞLAMINDA SOYKIRIMI SAVLARININ HUKUKSAL AÇIDAN İNCELENMESİ

TANSİ, M. Deniz-YENİ ORTADOĞU’NUN ŞİFRESİ: IRAK’IN KUZEYİ

TEKEL, Suna-BİRLEŞMİŞ MİLLETLER VE ULUSLARARASI TERÖRİZM

TELLAN, Derya-YILMAZ, Adem-ORTA DOĞU SİYASETİNDE İLETİŞİMİN ROLÜNÜ YENİDEN DÜŞÜNMEK

UĞRASIZ, Bülent-ORTA ASYA ÜLKELERİNDE GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI İÇİN EKONOMİNİN ROLÜ

ÜLGER, İrfan Kaya-RUSYA AZINLIKLARI

ÜNAL, Mesud-GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE BEYİN GÖÇÜ (BG)

VELİ, Toğrul-GÜNEY KAFKASYA’DA KALICI İSTİKRAR VE SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞ BİRLİĞİNİN ÖNÜNDEKİ ENGEL DUVARI: KARABAĞ PROBLEMİ (SORUNUN MAHİYETİ VE ÇÖZÜM YOLLARI)

VOSKRESSENSKI, Alexei D.-REGIONAL DIVISION OF ORIENS (ASIA AND AFRICA) AND ITS INFLUENCE ON INTERNATIONAL RELATIONS (IR) PROBLEMATIQUE.

YACCOP, Abdol Rauh-THE WEST AND THE MUSLIM WORLD: DIPLOMACY OR INTRIGUE

YAPICI, Merve İrem-RUSYA-NATO İLİŞKİLERİNİN DÜNÜ, BUGÜNÜ VE GELECEĞİ

YAPICI, Utku-UKRAYNA-NATO İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL ANALİZİ

YEL, Selma-KARADENİZ (İSTANBUL) VE ÇANAKKALE BOĞAZLARI’NDA PETROL TAŞIMACILIĞI, KAZALAR VE TÜRKİYE’NİN 1994-1998 BOĞAZLAR TÜZÜĞÜ’NÜ UYGULAMASI

YILDIZ, Atakan-KÜRESELLEŞME MİLLİ EKONOMİ VE SOSYAL POLİTİKALAR SARMALINDA TÜRKİYE

YILDIZ, Netice-DESTROY AT WAR, REBUILD IN PEACE! THE CULTURAL HERITAGE OF CYPRUS BEING A NATIONAL PROPERTY AT WARTIME AND UNIVERSAL HERITAGE AT PEACE

YILMAZ, Mehmet Serhat-MISIR BASININDA MİLLÎ MÜCADELE DÖNEMİ TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ (1919-1923)