Türk Dil Kurumu 2014 Etkinlikleri

 

Bilimsel Faaliyetin Adı

Tarihi

Yeri

Klasik Edebiyatımızda Mizah Mart
Arap Harfli Yazıtlar ve Ahlat Mezar Taşları 28 Şubat Bitlis
III. Milletlerarası Klasik Türk Edebiyatı Sempozyumu 5-6 Mayıs Şanlıurfa
Geleneksel Türkçe Günleri 6-9 Mayıs Sivas
Yeni Bilgi ve Belgeler Işığında (Kök)türk Harfli Yazıtlar Konferansı (Prof. Dr. Cengiz ALYILMAZ) 9 Mayıs Ankara
V. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu 21-23 Mayıs Ankara
Uluslararası Fonetik Alfabe (Çalışma Toplantısı) 29-30 Mayıs Ankara
Türk Dil Bilgisi Toplantısı I- Bileşik Fiil (Çalışma Toplantısı) 6 Haziran Ankara
Arap Harfli Yazıtlar ve Ahlat Mezar Taşları Çalıştayı 05-08 Haziran Birlis
Türkiye Türkçesi Ağızları Atlası Nasıl Olmalıdır? 19- 21 Haziran Ankara
VII. Uluslararası Türkçenin Öğretimi Kurultayı 19- 21 Haziran Muğla
V. Avrasya İpek Yolu Üniversiteler Birliği Toplantısı 24-26 Haziran Moğolistan
İsmail Bey Gaspıralının Vefatının 100. Yılı Münasebetiyle: Dilde, Fikirde, İşte Birlik Sempozyumu 25-28 Eylül Kırım
Türkiye Polonya: 600 Yıllık Geçmişte Dil ve Edebiyat toplantısı 26-27 Eylül İstanbul
I Uluslararası Tehlike Altındaki Diller Konferansı 13-17 Ekim Ardahan
VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu 16-18 Ekim Elazığ
Ana Dili Olarak Türkçenin Eğitimi- Öğretimi Çalıştayı 30 Ekim-01 Kasım Sivas
Uluslararası Sezai Karakoç Sempozyumu 21-22 Kasım Kayseri