Türk Tarih Kurumu 2014 Etkinlikleri

 

Bilimsel Faaliyetin Adı

Tarihi

Yeri

Tarihte Kürtler ve Türkler Uluslararası Sempozyumu 09-10 Ocak Ankara
Batıda İslam Algısı Konferansı (Ali Boumama) 16 Ocak Ankara
Ermeni Ayaklanmaları (1894-1909) Sempozyumu 23-24 Ocak İstanbul
Lozan Antlaşması Konferansı (Taha Akyol) 30 Ocak Ankara
Gök Sultan: II. Abdülhamit Han Sempozyumu Şubat Selanik
Osmanlı Macar İlişkileri Konferansı (Geza David) 6 Mart Ankara
Geçmişte ve Günümüzde Türk Romen İlişkileri Konferansı (Mihai MAXİM) 27 Mart Ankara
Unutulan Kıta Afrika ve Türkler Sempozyumu (Afrika’da Türkler Sempozyumu 20/10/2014 tarihli ve 2518 sayılı yazıyla değişti.) 15-16 Kasım

Çad

(Cibuti)

Türk Devlet Yönetim Geleneği Kongresi 3-4 Nisan Bişkek/Kırgızistan
Osmanlı Polonya Diplomatik İlişkileri Konferansı (Dariusz Kolodziejczyk) 10 Nisan Ankara
Osmanlı’nın Son Döneminde Yaşanan Milliyetçi Ayaklanmalar ve Günümüze Yansımaları Uluslararası Sempozyumu 14-16 Nisan Diyarbakır
Birinci Dünya Savaşında Ermeniler Sempozyumu 24-25 Nisan Van
Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Defteri Hakanî 01-04 Mayıs Karadağ (Podgorica)
Çanakkale Muharebeleri’nde Komuta ve Muharebelerin İdaresi Çalıştayı 04-05 Mayıs Çanakkale

Uluslararası Medeniyetler Diyaloğu Sempozyumu

03-09 Mayıs

İstanbul, Şanlıurfa Gaziantep, Ankara

Kapadokya

Uluslararası İran Türkiye Tarihi İlişkileri Sempozyumu 8-9 Mayıs Bursa
Sevk ve İskânın 100. Yılına Girerken Türk Ermeni İlişkileri Paneli 8 Mayıs Karabük
Uluslararası Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu 08-10 Mayıs Kars
Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu III Germiyanoğulları Beyliği 08-10 Mayıs Kütahya
Uluslararası Orta Doğu Sempozyumu: Orta Doğu’da Süreklilik ve Değişim 07-10 Mayıs Kırıkkale
I. Uluslararası Türklerde Tarih Bilinci ve Tarih Yazıcılığı Sempozyumu 15-17 Mayıs (23-25 ekim) Zonguldak
Son Halife Abdülmecit Sempozyumu 22-23 Mayıs İstanbul
Abdürreşit İbrahim ve Zamanı: Türkiye ve Japonya Arasında Orta Avrasya Alanı Sempozyumu 22-26 Mayıs Tokyo
Birinci Dünya Savaşının 100. Yılı Uluslararası Sempozyumu 29-31 Mayıs Bitlis
Uluslararası Türkiye Polonya İlişkilerinde Temas Alanları Sempozyumu 6-7 Haziran Varşova
Saraya Veda: Sürgünde Osmanlı Hanedanı Haziran İstanbul
Hesaplaşma: Çaldıran Savaşı Ağustos Kahire
Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri Sempozyumu I Eşrefoğluları 11-13 Eylül Beyşehir
XVII. Türk Tarih Kongresi 15-19 Eylül Ankara
Lalenin ve İsyanın Gölgelediği Yıllar: Vefatının 260. Yılında I. Mahmûd ve Dönemi (17301754) Sempozyumu 26-27 Eylül İstanbul
Uluslararası Enformatik Çerçevesinde İncelemeler Kongresi 2:Tekno&Tarih Kongresi 13-14 Ekim İstanbul
Techirin 100. Yılında Osmanlı’nın Son Dönemindeki İsyanlar Sempozyumu 16-18 Ekim Diyarbakır
Sultan Vahdettin Sempozyumu 23-24 Ekim İstanbul
Uluslararası Tarih, Kültür, Sanat, Turizm ve Tarım Açısından Sarayönü Sempozyumu 24-26 Ekim Konya
Savaş Tarihi Araştırmaları Uluslararası Kongresi (100. Yılında I. Dünya Savaşı ve Mirası) 6-12 Kasım Çanakkale
Birinci Dünya Savaşı ve Kafkas Cephesi Uluslararası Sempozyum 13-15 Kasım Kars
İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu 20-21 Kasım İstanbul
Manzum Tarihler Sempozyumu 11-13 Aralık Ankara
Uluslararası Hindistan’da Türkler Sempozyumu 18-20 Aralık Yeni Delhi