2015 Yılı Etkinlikleri

Bilimsel Faaliyetin Adı Düzenleyen Kurum Tarih Yer
Edebiyat ve Felsefe Sempozyumu AKM 29 Nisan-01 Mayıs 2015 Van
Tarihsel Veriler Temelinde 100. Yılında 1915 Olaylarına Hukuki Bakış Uluslararası Sempozyumu  TTK 8 Mayıs 2015 Ankara
1915 Olaylarının Yüzüncü Yılında Türk-Ermeni İlişkilerinin Yarını-Adil Hafıza ve Normalleşme  TTK 14-15 Mayıs 2015 İstanbul
Uluslararası Harput’a Değer Katan Şahsiyetler Sempozyumu  TTK  14-16 Mayıs 2015  Elazığ
 IV. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi  AKM  14-17 Mayıs 2015 Kütahya
Düşünce Dünyamızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Sempozyumu  AKM  21-22 Mayıs 2015  Bayburt
 100. Yılında Çanakkale Savaşları Uluslararası Kongresi ATAM  21-25 Mayıs 2015  Çanakkale
 3. Uluslararası Abdürreşid İbrahim Bilgi Şöleni: Geçmişten Günümüze Rusya Müslümanları ve Matbuat Hareketleri  TDK 27-31 Mayıs 2015  Kazan (Rusya)
 Düşünce Dünyamızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Sempozyumu AKM  21-22 Mayıs 2015  Bayburt
 Dünya Ozanı Âşık Veysel Sempozyumu  AKM  22-25 Mayıs2015  Sivas
 Dil Bilimi ve Dil Bilgisi Terimlerinin Sorunları Sempozyumu  TDK 5 Haziran 2015  Ankara
 Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Slav Dillilere Türkçe Öğretimi TDK  11-12 Haziran 2015  Varşova/Polonya
III. Türkçe Eğitimi Bölümleri Çalıştayı: Türkçe Öğretmenin Yeterliği TDK 11-12 Haziran 2015 Sakarya
V. Evrensel Mantık Dünya Kongresi ve Okulu AKM 20-30 Haziran 2015

İstanbul

II. Uluslararası Kültepe Toplantısı TTK 27-29 Temmuz 2015

Kayseri

Miryokefalon Zaferinin 839. Yıldönümü Kutlamalar TTK 11-13 Eylül 2015 Isparta
Türk Kore Tarihi Forumu TTK 15 Eylül 2015 Ankara
Yörük Obasından Ödemiş Obasına Uluslararası Birgi sempozyumu TTK 18-20 Eylül
2015
İzmir (Ödemiş)
Uluslararası Öğrenci Kongresi AKM 1-2 Ekim 2015 Üsküp
II. Uluslararası Kanun Festivali AKM 1-4 Ekim 2015 Ankara
Uluslararası Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sempozyumu: Türk Dillilere Türkçe Öğretimi TDK 8-10 Ekim 2015 Erzurum
VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi ATAM Ekim 2015 Gence/Azerbaycan
Ölüm ve Felsefe Sempozyumu AKM 7-9 Ekim 2015 Kırıkkale
Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi TTK 14-17 Ekim
2015
Sakarya
Değişim ve Dönüşüm Sürecinde Aşıklık Geleneği Bilgi Şöleni AKM 15-17 Ekim 2015 Erzurum
Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu TTK 23-25 Ekim 2015 Bursa
Uluslararası Türk Çini Sanatı Sempozyumu AKM 24-25 Ekim 2015 Bilecik
Anadolu Selçuklu, Beylikler ve Osmanlı Çinileri Kültür gezisi AKM 20-25 Ekim 2015 Kütahya, Bilecik, Bursa
Uluslararası Orta ve Batı Asya’da Yönetim Kültürü Sempozyumu TTK 21-23 Ekim 2015 İstanbul
Uluslararası XIX. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu TTK 21-24 Ekim 2015 Manisa
Birinci Dünya Savaşı’nda Mevlevî Alayı ve Gönüllü Topluluklar Sempozyumu TTK 22-24 Ekim 2015 Kırıkkale
I. Uluslararası Anadolu Uygarlıkları Sempozyumu TTK 22-24 Ekim 2015  Muğla
VI. Uluslararası Türkoloji Kongresi TDK 23-24 Ekim 2015  Kazakistan
Uluslararası Orta Anadolu ve Akdeniz Beylikleri, Kültürü ve Medeniyeti Sempozyumu – II Karamanoğulları Sempozyumu TTK 23-25 Ekim 2015 Karaman
Albanoloji Enstitüsü Bilim Heyeti Kültür Gezisi AKM 2-7 Kasım 2015 Ankara, Konya,
Bursa, İstanbul
Disiplinler Arası Yaklaşımla Kültür ve Tarih Bağlamında Iğdır’ı Okuma ATAM 5-7 Kasım 2015 Iğdır
Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu IV-Saruhanoğulları Beyliği Sempozyumu TTK 5-7 Kasım
2015
Manisa
Uluslararası I. Dünya Savaşı Sempozyumu TTK 12-15 Kasım
2015
İzmir
Düşünce Geleneğimiz ve Günümüz Bilim Disiplinleri İmkânlar, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uluslararası Felsefe Şurası AKM 13-15 Kasım 2015 Ankara
Selçuklu Kaleleri ve Savunma yapıları Sempozyumu AKM 20-22 Kasım 2015 Sinop
Türkiye’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Uluslararası Kongresi ATAM 25-27 Kasım 2015 İzmir
Kafkasya Türkologları Çalışma Toplantısı TDK 28-29 Kasım 2015 İstanbul
Türk Dış Politikası Araştırmalarında Ulusal ve Uluslararası Arşivlerin Rolü Uluslararası Sempozyumu ATAM 3-4 Aralık 2015 Ankara
İstiklal Mahkemeleri Uluslararası Sempozyumu ATAM 10-11 Aralık 2015 Ankara
Ahmet Mithat Efendi Odağında Metin Neşri ve Problemleri Sempozyumu AKM 17-18 Aralık 2015 İzmir
Uluslararası Halk Anlatıları Sempozyumu AKM 17-18 Aralık 2015 Ankara