Aralık 2018 Ayı Mali Tablolar

1.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU 12.2018

1.2 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 12.2018

1.3 GİDERLERİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 12.2018

1.4 GİDERLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 12.2018

1.5 BÜTÇE GELİRLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI 12.2018

1.6 BÜTÇE GİDERLERİNİN KURUMSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 12.2018

1.7 BÜTÇE GİDERLERİNİN FONKSİYONEL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 12.2018

1.8.BÜTÇE GİDERLERİNİN FİNANSAL SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 12.2018

1.9 BÜTÇE GİDERLERİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRILMASI TABLOSU 12.2018

1.10 BÜTÇE GİDERLERİ VE ÖDENEKLER TABLOSU 12.2018