Ocak 2021 Ayı Mali Tablolar

Giderlerin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 01.2021

Giderlerin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 01.2021

Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 01.2021

Bütçe Uygulama Sonuçları Tablosu 01.2021

Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırılması Tablosu 01.2021

Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırılması Tablosu 01.2021

Bütçe Giderlerinin Finansal Sınıflandırılması Tablosu 01.2021

Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 01.2021

Bütçe Gelirlerinin Ekonomik Sınıflandırılması Tablosu 01.2021

Bütçe Giderleri ve Ödenekler Tablosu 01.2021