Исследовательский центр имени Ататюрка опубликовал новые работы

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Dr. Bilâl ŞİMŞİR’in derlediği Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Anlaşmalar (1990-1992) ve Dr. Öğr. Üyesi Recep BÜYÜKTOLU’nun kaleme aldığı Milletvekili Genel Seçimlerinde DP’nin Seçim Propagandaları (1946-1957) adlı iki yeni eseri literatüre kazandırdı.

Emekli Büyükelçi Dr. Bilâl ŞİMŞİR’in derlediği eser, 1990-1992 yıllarında Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri arasında imzalanan anlaşmalara tek bir kaynaktan ulaşılır olması açısından önem teşkil etmektedir. Türk Cumhuriyetleri ile Türkiye arasında ilk anlaşmalar 1990 yılında yapılmış, ilk defa o yıl içinde karşılıklı resmî ziyaretler başlamıştır. Ziyaretler sırasında ikili anlaşmalara da imza atılmış, böylece ortak tarihimizde yeni bir dönem açılmıştır. Türkiye ile Türk Cumhuriyetleri Arasındaki Anlaşmalar (1990-1992) adlı eserde; Türkiye’nin 1990-1992 yılları arasında yeni Türk Cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan ile imzaladığı ikili anlaşmalar ve Türk Cumhuriyetleri ile olan çok taraflı anlaşmalar derlenmiştir. Eserde 212 anlaşma metni yer almaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Recep BÜYÜKTOLU’nun kaleme aldığı Milletvekili Genel Seçimlerinde DP’nin Seçim Propagandaları (1946-1957) adlı eserde ise, Türk siyasetinde önemli izler bırakan Demokrat Parti’nin muhalefette olduğu 1946-1950 yılları ile iktidar olduğu 1950-1960 yılları arasında ortaya koyduğu siyaset anlayışı aktarılmıştır. Eserde ayrıca, DP’nin seçimlerde benimsediği propaganda anlayışı ve teknikleri, kullandığı afişler, sloganlar, karikatürler de işlenmiştir. Yazar eserini oluştururken arşivleri, hatıraları, dönemin gazetelerini ve dergilerini taramış; DP’nin seçim afişleri, broşürleri, dövizler ve piyango biletleri gibi görsel malzemelerini incelemiştir. Bunun yanı sıra; parti tüzüğü ve programı, seçim beyannameleri, radyo, kongre ve miting konuşmalarını analiz etmiştir. Dört bölümden oluşan bu eser, seçim ve seçim propagandalarıyla ilgili çalışmalara ışık tutacaktır.

Okuyucular eserlerimize, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının genel ağ
sayfasından (
http://www.atam.gov.tr/) ve satış bürolarından ulaşabilirler.