Книга «Türk Kültüründe Alkışlar ve Kargışlar» (Алкышы и каргышы в турецкой культуре) была представлена читателям.

Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet KESKİN’in Türk Kültüründe Alkışlar (Dualar/İyi Dilekler) ve Kargışlar (Beddualar/Kötü Dilekler) adlı eseri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasındaki yerini aldı. Kitap; eski dönemlerden günümüze kadar geniş bir yayılma ve yaşam alanı bulan alkış ve kargışların Türk kültür tarihindeki görünümlerini genel hatları ile ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. Bu amaçla alkışlar ve kargışlar; Türk kültür tarihindeki, gündelik yaşamdaki, ritüellerdeki, edebî tür ve alanlardaki art ve eş zamanlı görünümlerinden hareketle bütüncül bir yaklaşımla incelenmiştir. Eserdeki alkış ve kargışlar özellikle de Anadolu sahası bağlamında ele alınmıştır. Beş ana bölümden oluşan çalışmada, Türkiye sahasından daha önce derlenmiş ve gündelik yaşamda kullanılan alkış ve kargış metinleri arasından seçilen ve bu iki türün başlıca özelliklerini en iyi şekilde yansıtan 200 alkış ile 325 kargış metni okuyucuya sunulmuştur.

Yayınımızı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının kitap satış bürolarından ve sanal mağaza adresinden (https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/) temin edebilirsiniz.