ИКАНАС-38

38-ой международный конгресс по изучению Азии и Северной Африки
(10-15 Сентябрь 2007 Анкара)

“Uluslararası Asya ve Kuzey Afrika Çalışmaları Kongresi” kelimelerinin baş harflerinden oluşarak ICANAS kısa adını alan ve ilki 1873 yılında Paris’te düzenlenen uluslararası kongre; dil, tarih, edebiyat, din, felsefe, antropoloji, kültür, çevrebilim, ekonomi, uluslararası ilişiler, müzik gibi sahalara ait konuları bilimin yöntem ve imkânlarıyla incelemek üzere farklı ülkelerden çok sayıda bilim adamını bir araya getirmektedir.

Düzenli aralıklarla gerçekleştirilen ICANAS kongrelerinin toplantıların 22’ncisi 1951 yılında İstanbul’da, 37’ncisi 2004 yılında Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’da, düzenlenmiştir.

Moskova’da gerçekleştirilen 37. ICANAS toplantısında, 38. ICANAS Kongresi’nin Türkiye’de düzenlenmesi yönünde karar alınmıştır. Bu karar doğrultusunda, 38. ICANAS Kongresi 10-15 Eylül 2007 tarihleri arasında Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Ankara’da düzenlenmiştir.

3000’in üzerinde başvurunun yapıldığı ve 62 ülkeden pek çok katılımcının yer aldığı 38. ICANAS kongre programında, 13 ana konuda farklı alt başlıklarda, üç ayrı dilde 1500 civarında bildiriye yer verilmiştir. Bu ana konular:

 1. DİL BİLİMİ, DİL BİLGİSİ VE DİL EĞİTİMİ / LINGUISTICS, GRAMMAR AND LANGUAGE TEACHING / ЯЗЫКОЗНАНИЕ, ГРАММАТИКА И ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКУ
 2. TARİH VE MEDENİYETLER TARİHİ / HISTORY AND HISTORY OF CIVILIZATIONS / ОБЩАЯ ИСТОРИЯ И ИСТОРИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ
 3. DİN / RELIGION / РЕЛИГИЯ
 4. FELSEFE / PHILOSOPHY / ФИЛОСОФИЯ
 5. MADDİ KÜLTÜR / MATERIAL CULTURE / МАТЕРИАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
 6. DOĞUBİLİM ÇALIŞMALARI / ORIENTAL STUDIES / ИССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОСТОКОВЕДЕНИЮ
 7. ÇEVRE, KENTLEŞME SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ / PROBLEMS AND SOLUTIONS OF ENVIRONMENT AND URBANIZATION / ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ И УРБАНИЗАЦИИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
 8. KÜLTÜREL DEĞİŞİM, GELİŞİM VE HAREKETLİLİK /CULTURAL CHANGE, GROWTH AND MOBILITY / КУЛЬТУРНЫЙ ОБМЕН, РАЗВИТИЕ И МОБИЛЬНОСТЬ
 9. EKONOMİ / ECONOMICS / ЭКОНОМИКА
 10. ULUSLARARASI İLİŞKİLER / INTERNATIONAL RELATIONS / МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
 11. EDEBİYAT BİLİMİ SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİ / PROBLEMS AND SOLUTIONS OF THE SCIENCE OF LITERATURE / ПРОБЛЕМЫ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ
 12. MÜZELER, ARŞİVLER, KÜTÜPHANELER, YAYINEVLERİ, TELİF HAKLARI / MUSEUMS, ARCHIVES, LIBRARIES, PUBLISHERS COPYRIGHT ISSUES / МУЗЕИ, АРХИВЫ, БИБЛИОТЕКИ, ИЗДАТЕЛЬСТВА, АВТОРСКИЕ ПРАВА
 13. MÜZİK KÜLTÜRÜ VE EĞİTİMİ / MUSIC CULTURE AND MUSIC EDUCATION / МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА И МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Açılış konuşmaları Bilkent Otel ve Konferans Merkezi’nde yapılan Kongre’de bildiriler, Bilkent Otel ve Konferans Merkezi ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi olmak üzere iki ayrı Kongre Merkezi’nde bulunan 17 salonda gerçekleştirilen 287 oturumda sunulmuştur.

PANELLER / PANEL / КРУГЛЫЙ СТОЛ

Bildirilerden 162’si ortak sunumlardır. Bu ortak bildirilerde 342 bilim insanının ismi yer almıştır. Ayrıca 7 ana konuda, 18 panelde 100’ün üzerinde panelist konuşmacı olarak katılmıştır. 300’ü aşkın kişi de bildirisiz olarak Kongreyi takip etmiştir.

Toplantıda sunulan bildiriler 2008-2012 yılları arasında 33 cilt hâlinde yayımlanmıştır.