Новое издание Культурного центра имени Ататюрка: Книга турецкого ковроделия в республиканскую эпоху.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi̇ Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Aysen SOYSALDI editörlüğünde hazırlanan Cumhuriyet Dönemi Türk Halıcılığı Kitabı adlı eser, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasındaki yerini aldı. 3 cilt ve 64 bölümden oluşan bu çalışmada, 51 tane kıymetli yazarın katkısı bulunmaktadır.

Türk sanatları içerisinde önemli bir yere sahip olan halı, kilim ve işleme; Türklerin semboller dünyasını, estetik duyarlılığını, gelenek ve göreneklerini kısacası kültürünü yansıtmaktadır. Bu sebeple geleneksel halı, kilim ve işleme sanatı örneklerimiz, bir yandan ülkemizin tanıtımındaki ve ekonomisindeki yerini muhafaza ederken bir yandan da geçmiş nesillerin duygu, düşünce ve tecrübelerinin aktarılmasında köprü görevi görmektedir. Bu çerçevede Türk halıcılığı, kültürel miras açısından en önemli değerlerimiz arasında yer almaktadır.

Kurumumuz, Türk halıları hakkında yapılan bilimsel araştırmaların toplu hâlde yayımlanması düşüncesinden hareketle Türk halıcılığı ile ilgili kapsamlı yayınlar hazırlatmaya önem vermektedir. Bu amaçla, Cumhuriyet Dönemi Türk Halıcılığı Kitabı adlı eseri yayımlamıştır.

Yayınımızı, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının kitap satış bürolarından ve sanal mağaza adresinden (https://emagaza-akm.ayk.gov.tr/) temin edebilirsiniz.