9 новых электронных изданий Культурного центра имени Ататюрка

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, 2021 yılından itibaren Kurumumuzun görünürlüğünü artırmak ve yayınlarımızı daha geniş kitlelere ulaştırabilmek amacıyla e-yayın faaliyetlerine ağırlık vererek hazırladığı 9 e-yayını okuyucusuyla buluşturdu.

Yayınlarımız; kültür coğrafyamız içerisinde sanat tarihinden siyasi tarihe, siyasi tarihten müziğe, iletişimden edebiyata, edebiyattan toplum tarihine, toplum tarihinden halk bilimine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan kitaplardan oluşmaktadır.

Okuyucularımıza sunulan e-yayınlarımız:

Bayram AKDOĞAN, Fethullah Şirvanı ve Musiki Risalesi, 2021

Mitat DURMUŞ, Hazarın Esintisi Nebi Xezri, 2021

Erkan KARAGÖZ, İdil-Ural Sihirli Masalları Üzerine Karşılaştırmalı Motif Çalışması, 2021

Veyis DEĞİRMENÇAY, Kāni‘i-yi Tûsî ve Kelîle ve Dimne’sinde II. İzzeddin Keykâvus’a

Methiyeleri, 2021

Ömer AKSOY, Kazan Tatar Beyitleri, 2021

Remzi ÖZÇELİK, Mevlana, 2021

Hasan GÜLTEKİN, Nabi Zeyl-i Siyer-i Nebevî, 2021

Yusuf YILDIRIM, Osman Şems Efendi ve Divanı, 2021

Fatoş YALÇINKAYA, Uygur Sihir Masallarının Tip ve Motif Yapısı, 2021

E-yayınlarımıza, https://www.akmb.gov.tr/Menu.aspx?AltMenuId=1113 bağlantı adresinden ulaşabilirsiniz.