symbolic-link24x24

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Kütüphanesi

 

symbolic-link24x24Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Kütüphanesi için tıklayınız

 

Atatürk Kültür Merkezi Kütüphanesi; 1984 yılında Anayasanın 134. maddesi ve 2876 sayılı kanunla kurulan Merkezimizin, kuruluş tarihiyle ayni tarihte kurulmuştur. Kütüphanemiz Türk kültür ve uygarlığı konusunda zengin bir ihtisas kütüphanesidir.

Kütüphane dermemizde ağırlıklı olarak; Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı, Prof. Dr. Ahmet Edip Uysal, Prof. Dr. Tahir-Saadet Çağatay, etnolog Hamit Zübeyr Koşay, Gazeteci Şevket Rado, Nazlı-Cemal Köprülü?ye ait bilim tarihi, edebiyat, folklor, sosyoloji, sanat tarihi, felsefe, tarih, coğrafya, psikoloji… v.b. konularda zengin ve değerli bilgi kaynakları bulunmaktadır.

Kütüphane dermemizin büyük bir çoğunluğu Türkçe, Osmanlıca, İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça, İtalyanca, Arapça, Farsça, İspanyolca, Yunanca, Macarca, Makedonca, Yakutça, Gürcüce, Kırgızca, Kazakça? gibi çeşitli dillerde bilgi kaynaklarından oluşmaktadır.

Kütüphanemiz dermesini oluşturan bilgi kaynakları, bağış, değişim ve satın alma yolu ile sağlanmaktadır. Yayın değişimi ve yayın bağışı ön planda tutulmaktadır. Yabancı ülkelerde bulunan 60?ın üzerinde üniversite, akademi, enstitü, dernek, kütüphane, müze ve vakıf ile işbirliği yapılarak kitap ve dergi değişimi programı yürütülmektedir.

Kütüphanemizi genel ağ (internet) üzerinden araştırmacılara açma yolundaki çalışmalarımız sürmektedir. Şu anda kütüphanemizdeki yayınların bir kısmı genel ağ (internet) üzerinden taranabilmektedir.

Kullanıcılar

11.12.1989 gün ve 115 no.lu toplantıyla, 2876 sayılı Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununa dayanılarak hazırlanmış ve kabul edilmiş olan Kütüphanemiz Yönergesine göre:

a) Kütüphane dermesinden isteyen herkes yararlanabilir, ancak araştırmacılara öncelik verilir,
b) Kütüphane materyalinden kütüphane içinde yararlanılabilir, ancak üyelerimiz 15 gün süre ile ödünç alabilirler,
c) Başvuru kaynakları, sanat eserleri, yazmalar, nadir eserler, süreli yayınların son sayıları, plak, resim v.b. materyal ödünç verilmez,
d) Okuyucular istediklerinde, belli bir ücret karşılığında, yazma ve fotokopisi çekilmesi sakıncalı olan eserler dışında fotokopi çektirebilirler,
e) Kütüphane materyalinin kaybedilmesi, yırtılması, bir daha kullanılamayacak duruma getirilmesi halinde, ödünç alan okuyucudan materyali bir ay içinde sağlaması istenir, sağlayamadığı takdirde, materyalin o günkü rayici üzerine % 200 eklenerek ödettirilir.

Okuyucu salonuna ilişkin kurallar

a) Sigara içilmez, yüksek sesle konuşulmaz,
b) Kütüphaneye giren her okuyucu danışmaya kimlik bırakarak, ziyaretçi kartı almak zorundadır,
c) Kütüphaneden çıkışta kendisine ait kitap, süreli yayın, v.b. materyali, Merkezimiz Kütüphanesine ait olup olmadığının denetimi için, görevliye göstermek zorundadır.

Kütüphanemizin açık olduğu saatler

Kütüphanemiz resmi tatiller, ulusal ve dini bayramlar dışında her gün
9.30-17.30 saatleri arasında okuyuculara açıktır.