symbolic-link24x24

Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Kütüphanesi

 

symbolic-link24x24Türk Tarih Kurumu Başkanlığı Kütüphanesi için tıklayınız

 

Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi 1931 yılının Nisan ayında kurulmuştur. Bu tarih kurumunun da kuruluş tarihidir. Türk Tarih Kurumu, çalışmalarının en büyük desteği olan kütüphanesini zenginleştirmek için kurulduğu günden itibaren büyük çaba harcamıştır.

Derme:
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi, Türk tarihi, Türkiye tarihi ve bunlarla ilgili konularda zengin ve değerli bilgi kaynaklarına sahip olan tek ihtisas kütüphanesidir.

Kütüphane dermesini oluşturan bilgi kaynakları:
Kitaplar
Süreli yayınlar (dergi, gazete)
Haritalar
El yazması eserler
Basılmamış telif ve çeviri eserler
Fotokopiler
Mikrofilm
Mikrofiş
CD-ROM
Video kaset

Kütüphane dermesini oluşturan bilgi kaynakları satın, değişim ve hediye yolları ile sağlanmaktadır. Kütüphane dermesini geliştirmede, yayın değişimi önemli bir yer tutmaktadır. 53 ülkeden Türk, Türkiye tarihi ve bunlarla ilgili alanlarda çalışan, araştırma ve yayın yapan 238 üniversite, akademi, enstitü, araştırma merkezi, bilimsel kurum ve kütüphaneleri ile işbirliği yapılarak yayın değişimi programı yürütülmektedir. Aynı zamanda yurt içinde de 64 üniversite, enstitü ve kurum kütüphanesi ile yayın değişimi gerçekleştirilmektedir.

Kütüphaneye, Kurumun calışma alanına giren konularda, 701 başlık süreli yayın halen gelmekte olup, bunun 422’si yurt dışında, 279’u ise yurt içinde yayınlanan süreli yayınlardır.

Kullanıcılar:
Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nden üniversite öğretim üye ve görevlileri, yüksek lisans ve doktora düzeyinde çalışma yapan araştırmacılar, resmi ve özel kuruluşlarda görevli araştırmacılar ve kişisel araştırmacılar yararlanmaktadır. Üniversitelerin sadece son sınıf ögrencileri kütüphaneden yararlanabilmektedir. Bunun için de seminer veya tez çalışmalarını yürüten danışman öğretim üyesinden, öğrencinin adına düzenlenmiş, çalışma konusunu bildiren bir yazı getirmeleri gerekmektedir.

Okuyucu Salonuna İlişkin Kurallar:
Okuyucu Salonunda diğer kullanıcıları rahatsız edecek şekilde yüksek sesle  ve cep telefonu ile konuşulması, yiyecek ve içecek sokulması, tütün mamüllerinin içilmesi yasaktır.

Okuyucu Salonu 9.00 – 17.30 saatleri arasında açık olup, depodan kitap çıkartma işlemi 9.00 -12.00 ve 13.30 – 16.30 saatleri arasında yapılmaktadır.

El yazması eserler, telif ve çeviri eserler, nadir basma eserler, yıpranması söz konusu eserler, ansiklopediler,haritalar ve gazetelerden fotokopi alınmasına izin verilmemektedir.

Türk Tarih Kurumu Kütüphanesi’nde ödünç verme işlemi yapılmamaktadır.

Mikrofilm ve mikrofişden fotokopi hizmeti hafta içi hergün 9.00 – 12.00 saatleri arasında verilmektedir.  (Mikrofilm ve mikrofiş kişiye veya başka kütüphane dermesine ait olabilir.)