Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İle Bünyesinde Yer Alan Kurumların Eser, Mal ve Hizmet Satış İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu İle Bünyesinde Yer Alan Kurumların Eser, Mal ve Hizmet Satış İşlemlerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar aşağıdaki gibidir.

AKDTYK_SATIS-USUL-VE-ESASLAR

AYK İLE BÜNYESİNDE YER ALAN KURUMLARIN BİRBİRLERİNE AİT ESER VE MALLARIN ORTAK SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR

Bakan-Oluru_22.08.2022