100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası Sempozyumu Başladı.

Türk Tarih Kurumunun desteğiyle 25-27 Ekim 2017 tarihlerinde Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından Ankara’da düzenlenmekte olan “100. Yılında Sovyet İhtilali ve Türk Dünyası” konulu 6. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu” dün Beytepe yerleşkesinde gerçekleştirilen açılış töreni ile başladı.

Sempozyumun düzenleme kurulu üyesi Prof. Dr. Yunus Koç, Kurum Başkan Yardımcımız Prof. Dr. Güray Kırpık ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen tarafından gerçekleştirilen açılış konuşmalarının ardından, açılış konferansları Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Norman Stone tarafından verildi.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Yunus Koç, açılış konuşmasında 100. Yılında Sovyet İhtilalinin sempozyum konusu olarak belirlenmesini şu sözlerle açıkladı: “Ekim Devrimi, Bolşevik Devrimi, Rus Devrimi gibi adlarla anılagelen Sovyet İhtilalinin etkileri tüm dünyada görülmüştür. Sovyetler Birliği 1991 yılında dağılmaya başlamış olasına rağmen ihtilalin ve sistemin etikleri hâlen görülmeye devam etmektedir. Düzenlenen bu sempozyumdaki temel amaç, İhtilalin 100. yılı münasebetiyle ve aradan sağlıklı bir değerlendirme yapacak kadar zamanın geçmiş olması da dikkate alınarak, Sovyet İhtilalinin Türk dünyası üzerindeki sosyal, kültürel, ekonomik ve politik etkilerini Türkiyat disiplini çerçevesinde bir sempozyumda ele almak,  ihtilalin sebep, süreç ve sonuçlarını bilimsel olarak tartışmak, etkilerini tüm yönleriyle müzakere ederek bilimsel bir çerçevede elde edilen sonuçları bilim dünyası ile paylaşmaktır.”

Türk Tarih Kurumu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Güray Kırpık gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, Türk Tarih Kurumunun, tarih başta olmak üzere, sosyal bilimler alanındaki faaliyetlerinden söz etti. Kurum tarafından bizzat düzenlenen etkinliklerin yanı sıra, Kurum tarafından desteklenen etkinliklere ve sağlanan burslara değindi. Son dönede gerçekleştirilen dijitalleştirme çalışmalarıyla bugün Kurum kütüphanesinde bulunan 5.868 eserin dijital ortamda paylaşıma açıldığını belirten Kırpık, bu sayının 2018 yılı sonunda 10.000’e ulaşacağını ifade etti.

Açılışta Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya,  TÜRKSOY’a üye ülke Cumhurbaşkanlarına takdim edilen TÜRKSOY Onur Madalyası, Genel Sekreter Düsen Kaseinov tarafından sunuldu.

Yerli ve yabancı 100’ün üzerinde bilim insanının katılımıyla Sibirya’dan Balkanlara, Uzak Asya’dan Anadolu’ya kadar kadim Türk mirasının egemen olduğu coğrafyaların önemli bir kısmında etkin olan Sovyet değişim sürecinin yarattığı zihinsel, siyasi, sosyal, ekonomik etkilerin tartışılacağı, Sovyet ideolojisi ve yönetim sisteminin değişim evrelerinin izleneceği, Sovyet sisteminde yaşayan halkların durumunun tartışılacağı sempozyum, 26-27 Ekim tarihlerinde Beytepe yerleşkesinde devam edecek olan oturumların ardından 27 Ekim akşamı düzenlenecek olan kapanış oturumuyla sona erecek.