27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü Etkinliği

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı

Korgeneral Suat İlhan Konferans Salonu,

26 Mart 2021 Cuma

Saat 16.00

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından Türk Temaşa Sanatı Şed Kuşanma Töreni

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı; kukla, Karagöz ve orta oyunu gibi alanlarda, gelenekli Türk tiyatrosunda yetkinleşen sanatçılarımıza ustalık beratı vermek ve kültürümüzün önemli bir geleneğini yaşatmak amacıyla Türk Temaşa Sanatı Şed Kuşanma Töreni kapsamında 26 Mart 2021 tarihinde Ankara’da bir toplantı gerçekleştirecektir.

Ahilik geleneğinde herhangi bir meslekte yetkinleşen zanaatçılar Şed (Peştemal) Kuşanma Töreni’yle ustalık makamına yükseltilirler. Gelenekli Türk tiyatrosunun kukla, Karagöz ve orta oyunu gibi türlerinde de aynı gelenek sürdürülmüş ve söz konusu seyirlik oyunlarımızda yetkinleşmiş sanatçılarımıza Şed Kuşanma Töreni’yle ustalık payesi verilegelmiştir. Bu alanda yetkinleşen ve ustası Hadi POYRAZOĞLU’ndan şed kuşanan sanatçılardan biri de Mehmet Tahir İKİLER’dir. Aynı zamanda Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Üyesi olan İKİLER, gelenekli Türk tiyatrosunun yaşatılıp geliştirilmesine katkı sağlamış ve bu alanda birçok öğrenci yetiştirmiştir. Türk Temaşa Sanatı Şed Kuşanma Töreni’yle Mehmet Tahir İKİLER’in yanında yetişip kukla, Karagöz ve orta oyunu gibi seyirlik oyunlarımızda yetkinleşen sanatçılarımıza ustalık beratı verilecektir.

Başkanlığımızca düzenlenen Türk Temaşa Sanatı Şed Kuşanma Töreni’yle hem gelenekli tiyatromuzun önemli bir unsurunun yaşatılmasına katkı sağlanacak hem de 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü kutlanacaktır.

Ayrıntılı Bilgi

Ömer ÇAKIR (Yüksek Kurum Uzmanı) Tel.0 312 284 34 18 (1324)