AKMB’den Yeni Bir Şaheser: “TÜRK HAT SAN’ATINDAN SEÇMELER” İlk Kez TÜYAP’ta görücüye çıkıyor!

Prof. M. Uğur Derman tarafından hazırlanıp AKMB tarafından çok özel bir baskıyla okura sunulan “Türk Hat San’atından Seçmeler” adlı 700 sayfalık yarı ansiklopedik eser, 5 Kasım’da İstanbul TÜYAP kitap fuarında ilk kez okur karşısına çıkacak.

Prof. M. Uğur Derman, 2009 yılında Gelenekli Sanatlar dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile ödüllendirilmiş, ülkemizin yetiştirdiği dünya çapındaki kitap ve kitap san’atları uzmanı olarak sanat dünyasında saygın bir yere sahip. Prof. Derman’ın 84 yaşında iken tamamlayıp teslim ettiği ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca Eylül 2017’de basılan eser, ilk kez TÜYAP İstanbul kitap fuarında Prof. Uğur Derman’ın bizzat katılacağı bir sunumla okura tanıtılacak.

AKMB Başkan yardımcısı Şaban Abak, konuyla ilgili yazılı basın bülteninde şu bilgileri verdi:

“Başbakanlık Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumlardan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığımızın teklifi ile Sayın Uğur Derman, hayatı boyunca yaptığı çalışmaların bu güne kadarki en kapsamlı ve en mühim eserini vücuda getirmiş, 2017 yılının Mayıs ayı içinde Kurumumuza teslim etmiştir. AKMB olarak, eserin ve müellifinin Türk kültürü içindeki seçkin ve değerli yerini de gözeterek ve 4 ay gibi kısa bir sürede “Türk Hat San’atından Seçmeler”i son derece titiz bir işçilik ve kaliteli baskıyla okura sunmuş bulunuyoruz.

Eserin girişinde Hat san’atının doğuşu ve bilhassa biz Türklerin Müslüman oluşundan sonraki büyük gelişimi ele alınmış, 75 sayfalık bu bölümde kalemler, mürekkep ve boyalar, kağıtlar, kalemtraşlar gibi hat san’atında kullanılan âlet ve malzemelerden “aklâm-ı sitte”ye, hattın kullanım alanlarına kadar çok kapsamlı ve kıymetli bilgiye yer verilmiştir. 700 sayfalık eserin asıl muhtevasını ise son 500 yılın büyük ustaları ve şaheserleri oluşturmaktadır. 1429 doğumlu Şeyh Hamdullah ve eserlerinden örneklerin açıklaması ile başlayan bu bölümde Prof. Uğur Derman, toplam 120 hat üstâdının 265 eserine yer vermektedir. Her hattatın hayat hikayesine, eserlerinin Türk hat san’atı içindeki yerine, türüne, bulundukları yerlere dair çok kıymetli bilgiler verilmiş, seçme yapılan eserinin ise okunuşu ve günümüz Türkçesiyle anlamı başta olmak üzere hat san’atı bakımından bütün özellikleri belirtilmiştir.

Saygıdeğer Uğur Derman Hocamız, TÜYAP İstanbul kitap fuarında 5 Kasım pazar günü saat 12.00’de Heybeliada Salonunda bir sunum yapacak ve ardından AKMB standında eserini imzalayacaktır. Hat ve kitap sanatları meraklılarını bekliyoruz.”

AKMB tarafından son derece özenli ve kaliteli bir baskıyla okura sunulan 700 sayfalık “Türk Hat San’atından Seçmeler” eseri, üzeri fiyatından % 50 indirimle 150 liradan satışa sunuluyor. Kitabı www.akmb.org.tr adresindeki e-mağazadan da aynı fiyata satın almak mümkün.

PROF. UĞUR DERMAN KİMDİR ?

1935’de Bandırma’da doğdu, Üsküdar’da büyüdü. Haydarpaşa Lisesi’nden sonra  İ.Ü. Eczacılık Fakültesi’ni 1960’da bitirdi. 15 yıl serbest eczacılığını sürdürdü,1977-2006 yılları arasında Türkpetrol Vakfi yöneticiliğinde bulundu.

1953’de Osmanlı Türkçesi ve kültürünü öğrenmeğe başladığı Mâhir İz’den sonra, 1955 yılından îtibâren Üstad Necmeddin Okyay’ın Osmanlı kitap sanatları konusunda talebesi oldu, 1960’da icâzet aldı. Ayrıca Süheyl Ünver, Mâcid Ayral, Halim Özyazıcı, Nihad Çetin gibi hocalardan da çok istifade etti. 1961’den bu yana hat ve sâir kitap sanatları üzerine kitap, makāle, ansiklopedi maddesi ve tebliğ olarak 500’ü aşkın yayını vardır. 2008 yılına kadar Marmara ve Mimar Sinan üniversitelerinde lisans, lisansüstü ve doktora derslerini sürdürmüş olup, kendisine Mimar Sinan Üniversitesi Senatosu tarafından 1997’de fahrî profesör (Prof.h.c.) unvânı verilmiştir. 2009 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü ile aynı yıl Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü’ne, 2010’da  ise UNESCO Yaşayan Kültür Hazînesi Ödülü’ne layık görülmüştür. Prof. Dr. F.Çiçek Derman’la evlidir.

Kitap olarak neşriyatından bazıları şunlardır:

Türk Sanatında Ebru, İstanbul 1977
Türk Hat Sanatının Şâheserleri, İstanbul 1982
Mine’t-Türâsi’l-İslâmî Fennü’l-Hat, (1.kısım: Nihad M.Çetin), İstanbul 1990
İslâm Kültür Mirasında Hat Sanatı, (1.kısım: Nihad M.Çetin), İstanbul 1992
İslam Shodo Geijutsu Taykan, (1.part: Nihad M.Çetin),Tokyo 1996
The Art of Calligraphy in the Islamic Heritage, (1.part: Nihad M.Çetin), Istanbul 1998
Letters in Gold, New York 1998
Seni Khat Warisan Islam, (1. part: Nihad M.Çetin),  Kuala Lumpur 2000
Calligraphies Ottomanes, Paris 2000
Siegel des Sultans, Berlin 2001
SSM Hat Koleksiyonundan Seçmeler, İstanbul 2002
Eternal Letters, Sharjah 2009
Murakka’-ı Has,  İstanbul 2009
Emin Barın Hat Koleksiyonu, İstanbul 2010
Doksandokuz İstanbul Mushafı, İstanbul 2010
Edebi ve Hattı ile Ali Alparslan, İstanbul 2010
Ömrümün Bereketi: 1,  İstanbul 2011
Yeni Cami Çeşme ve Sebîlinin Kitâbesi, İstanbul 2011
Cumhurbaşkanlığı  Sanat Koleksiyonu /3, İstanbul 2014
Harflerin Aşkı, İstanbul 2014
Medresetü’l-Hattâtîn Yüz Yaşında, İstanbul 2015

TÜRK HAT SAN’ATINDAN SEÇMELER, Ankara 20017