Ansiklopedik Askerî Terimler Sözlüğü” Türk Dil Kurumu Yayınlarından Çıktı.

Türk Dil Kurumu “Ansiklopedik Askerî Terimler Sözlüğü”nü okuyucuyla buluşturdu. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan kurumlardan biri olan ve terim sözlükleri adı altında pek çok yayının hazırlanmasına öncülük eden Türk Dil Kurumu, bu diziye “Ansiklopedik Askerî Terimler Sözlüğü”nü de ekledi. Eser, bir terim sözlüğü olmanın ötesinde hem günümüzün hızla değişen ve gelişen askerî teknolojisini takip edebilmeyi hem de Türk subay rütbelerinin İngiltere ve ABD’deki karşılıklarını görebilmeyi mümkün kılmaktadır. Eserde ayrıca ABD Savunma Bakanlığı Teşkilatı listesi de yer almaktadır.

Yazar Nurhan SABUNCUOĞLU beş yılı aşkın bir çalışma ve araştırmanın sonunda, uluslararası birçok kuruluştan, özellikle de NATO’dan bilgi ve tecrübe anlamında istifade ederek sözlüğü hazırladığını ifade etmektedir. SABUNCUOĞLU, sözlüğün Türk Silahlı Kuvvetlerinde ve askerî sahalarda yapılacak çalışmalar için önemli bir boşluğu dolduracağını belirtmektedir.

İngilizce-Türkçe olarak hazırlanan sözlükte yaklaşık 20.000 maddenin yanı sıra Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Türk Ordusu’na Mesajı” ile “Türk Gençliğine Hitabı” hem İngilizce hem de Türkçe olarak yer almaktadır. Ayrıca eserde Genelkurmay ve kuvvet komutanlıklarının sembolleri; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine bağlı askerlerin rütbe ve işaretleri, NATO üyesi ülkelerdeki komuta birimleri ve bunların vazifeleri, askerî terimlere ait kapsamlı kısaltmalar dizini ile eski askerî terimlerin günümüzdeki karşılıklarına da yer verilmiştir.