Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından Kurtuluş Savaşı İstihbarat Faaliyetlerine Dair Eser

Prof. Dr. Önder GÖÇGÜN’ün yazdığı ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından ilk baskısı 2014 yılında yapılan İstiklâl Savaşı İstihbarat Subaylarından Fahri Akçakoca Akça ‘Akça’nın Hatıraları’ adlı kitap önümüzdeki günlerde ikinci baskısını çıkartacak.

Fahri Akçakoca Akça, Mustafa Kemal ve İsmet Paşalar nezdinde Türk İstiklâl Savaşı’nda düşman içlerine kadar girerek çeşitli tehlikeleri göze almış, son derece önemli gizli bilgiler toplamıştır. Topladığı bilgileri de daha sonra Garp Cephesi Komutanlığına ve Mustafa Kemal Paşa’ya ulaştırma başarısını göstermiştir. Kitapta Akça’nın gizli bilgileri toplarken atlattığı çeşitli tehlikeler okuyucuların takdirine sunuluyor.