Atatürk Araştırma Merkezinden Türkmenler Hakkında Kitap

İhsan Şerif KAYMAZ’ın yayına hazırladığı ve Usame KEMALİ ile Ammar SİNJAR tarafından yazılan Irak Yönetimi Altında Türkmenler (1918-2003) adlı eser Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları arasındaki yerini aldı.Irak Türkmenlerinin, Kuzey Irak’taki varlıkları bin yılı aşan bir geçmişe dayanır. Bu sürenin çok büyük bölümünde farklı Türk yönetimleri altında yaşamış olmanın ayrıcalıklarından faydalanmalarına karşın son yüz yıllık dönem Irak Türkmenleri için acı ve sıkıntı içinde geçmiştir. Önce İngilizler daha sonra da aynı coğrafyayı paylaştıkları Arap ve Kürt unsurlar, Türklerin geri dönmesini bertaraf edebilmek için bölgedeki Türkmenlere karşı yok etme politikası uygulamışlardır. Manda yönetimi, krallık ya da ABD işgalinin, Irak Türkmenlerine karşı uygulanan baskı açısından hiçbir farkı yoktur. Bu kitap, Osmanlı Devleti yönetiminden çıktıktan sonra Irak Türkmenlerinin yaşadıkları baskıyı anlatıp onların gelecekleri hakkında öngörü olanağı yaratmak için kaleme alınmıştır.
Kitaba, Atatürk Araştırma Merkezi’nin Ankara’da bulunan kitap satış noktalarından ve www.atam.gov.tr adresindeki “e-mağaza”dan ulaşılabilir.