“Atatürk Dönemi Yurt Dışı Eğitimi” Kitabı” Yayımlandı.

Türkiye’nin önde gelen yayıncı kuruluşu vasfını sürdüren  Atatürk Araştırma Merkezi Yayınlarından yeni bir eser daha okuyucuyla buluşuyor.

Atatürk Dönemi Yurt Dışı Eğitimi (1923-1938) başlıklı eser Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları arasında yerini aldı.Kitap, okuyucusuna Atatürk’ün yurt dışı eğitimi ile ilgili görüş ve düşünceleri başta olmak üzere, yurt dışı eğitimin gerekçeleri, öğrenci ve alan seçiminde kullanılan yöntemler, yurt dışına gönderilen öğrencilerin ülkelere ve öğrenim-bilim dallarına göre dağılımları ve yurt dışı eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye’de hangi kurumlarda görev aldıklarını ve bu eğitim yönteminin ülkeye getirilerini bilimsel kaynaklara dayalı bilgiler sunup bunları ayrıntılı bir biçimde analiz ediyor.

Eserde ayrıca Tanzimat’tan Cumhuriyet’in kuruluşuna yurt dışına öğrenci gönderme ihtiyacı nerede ve nasıl doğdu? Cumhuriyet döneminde yurt dışı eğitim, modernleşmenin bir aracı mı? Batı bilimini transfer amaçlı mıdır? Batı medeniyetini olduğu gibi tanıma aracı mıdır? Atatürk döneminde hangi alanlarda, hangi ülkelere ne kadar öğrenci gönderildi? Yurt dışına eğitim amaçlı gönderilen öğrencilerin Türkiye Cumhuriyeti’ne katkıları ve üstlendikleri görevler nelerdir? soruların cevaplarını bulmak mümkün.

Raflardaki yerini alan Atatürk Dönemi Yurt Dışı Eğitimi (1923-1938) yayınına Atatürk Araştırma Merkezi’nin Ankara’daki satış mağazalarından ve resmî genel ağ sayfasındaki “e-mağaza”dan yüzde 50 indirimli ulaşılabilecek.