‘Bilim Politikaları Sempozyumu’ Kırşehir’de Düzenlendi.

Atatürk Araştırma Merkezi ve Ahi Evran Üniversitesi iş birliğiyle 15-17 Kasım 2017 tarihlerinde Türkiye’de Bilgi Üretimi ve Bilim Politikaları Uluslararası Sempozyumu Kırşehir’de düzenlendi. Sempozyumda, eğitim, bilim haberciliği, akademik performans ve lisansüstü tez yazımı, bilim-siyaset ilişkisi, bilim-din-felsefe ilişkisi, matematik felsefesi, bilgi üretimi, ekonomi, bilim tarihi, tarım politikaları, askerî kurumlar ve bilim, sağlık bilimleri, teknoloji ve yenilik, modernlik ve bilim, hukuk-bilim ilişkisi alanlarında toplam 57 bildiri sunulup tartışıldı.

Sempozyum, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN ve Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan KARAKAYA’nın değerlendirme ve kapanış oturumları ile 16 Kasım 2017 tarihinde sona erdi.

Sempozyumda sunulan bildiriler ve bilim politikaları konuları için geliştirilen modeller ve öneriler kitap hâline getirilip e-yayın olarak da kamuoyunun istifadesine sunulacaktır.