Dilimiz Kimliğimizdir Konferansı: Mersin

2017 Türk Dili Yılı münasebetiyle yurdun farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları sürüyor. Bu çerçevede Prof. Dr. Zafer Önler tarafından Mersin Üniversitesinde bir konferans verildi.

Türk Dil Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Kültür Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğiyle düzenlenen konferansta, Prof. Dr. Önler  halkın farklı alanlarda kaydettiği gelişmenin o halkın diline yansıdığını belirterek dilin halkın aynası olduğunu söyledi. Önler; bilim, sanayi, teknoloji gibi alanlarda gelişme gösteren halkların dillerinin de benzer şekilde gelişmiş olduğunu, bilim ve teknolojide gelişen halkların kendi ürettikleri kavramları öbür halklara aktardığını ve bugün farklı dillerden kelimelerin dilimizde yaygınlaşmasının kültürümüzü olumsuz yönde etkilediğini belirtti.

MEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı, dilin yanlış kullanımına ilişkin günlük hayatta karşılaşılan örnekler verdi. Yağcı, “Günlük hayatımızda gittiğimiz mekanlarda, gördüğümüz tabelalarda hatta oturduğumuz apartman isimlerinde bile Türkçe kelimeler kullanılmadığı, kullanılan dilin de yerinde ve kullanılmak istenilen anlamda kullanılmadığı görülmektedir. Mesela 10 katlı apartmana kule anlamına gelen ‘tower’ dendiğine rastlıyoruz. İş yaşamında ‘plaza dili’ olarak ifade edilen bir dil hakimiyetinin etkisiyle ‘forward ediyorum’, ‘toplantı set ediyorum’ gibi ifadeler duyuyoruz” diyerek, dilde arınma, düzelme ve iyileştirme gereksinimine dikkat çekti.