Dilimiz Kimliğimizdir Konferansı: Trabzon

Cumhurbaşkanlığının himayesinde Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Dil Kurumu öncülüğünde başlatılan 2017 Türk Dili Yılı çalışmaları kapsamında  yurdun farklı şehirlerinde düzenlenen “Dilimiz Kimliğimizdir” konferansları bütün hızıyla devam ediyor. Bu çerçevede Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özay KARADAĞ tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesinde bir konferans verildi.

Türk Dil Kurumu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Uluslararası Dil ve Edebiyat Derneği iş birliğiyle düzenlenen konferansta KARADAĞ, Türkçenin kök ve ekleriyle kelime türetme açısından oldukça zengin bir dil olduğunu belirtti. “Türkçede 8 ünlü, 21 ünsüz yani 29 ses bulunmaktadır ve Türkçe, bu sesler aracılığıyla 6 farklı tipte yaklaşık 3.550 farklı hece oluşturmaktadır.” diyen KARADAĞ, Türkçedeki hece zenginliğinin ünlü sayısındaki çokluktan kaynaklandığını ifade etti. Türkçenin kavram alanı ve kelime aileleri yönünden de zengin bir dil olduğunu söyleyen KARADAĞ “alınmak”, “kırılmak”, “üzülmek”, “küsmek”, “darılmak”, “gücenmek” kelimelerinin aynı kavram alanına ait olduğunu ve öğrenilen yeni kelimelerle bu kavram alanının genişlediğini söyledi.

KARADAĞ konuşmasında, 32 dil bilerek “Babil Dünya Ödülü”nü kazanan Johan VANDEWALLE’in Türkçe ile ilgili şu sözlerini hatırlattı: “Türkçe çok kısa bir zamanda öğrenilebilir. Türkçe satranç oyunu gibi bir dildir. Bazen kendime keşke, CHOMSKY de gençliğinde Türkçe öğrenmiş olsaydı diyorum, eminim o zaman çağdaş dil bilimi İngilizceye göre değil, Türkçeye göre şekillenmiş olurdu.”