Eski Türk Edebiyatı Makaleleri Adlı Eserin 3. Baskısı Yayımlandı.

Hasibe MAZIOĞLU’nun Eski Türk Edebiyatı Makaleleri adlı kitabının 3. baskısı Türk Dil Kurumu tarafından yapıldı.

İlk baskısı 2009, ikinci baskısı 2014 ve son baskısı 2017 yılında yapılan Eski Türk Edebiyatı Makaleleri, Hasibe MAZIOĞLU’nun üniversitedeki derslerinde öğrencilerinin tuttukları notların kendisi tarafından tanzim edilmesiyle oluşturulmuştur. Kitapta, eski Türk edebiyatı 44 makale ile çeşitli açılardan incelenmiştir. Bu makalelerde eski Türk edebiyatı şair ve yazarlarının yanı sıra Türk edebiyatının farklı sahalarında eserler veren ancak eski Türk edebiyatının tesirlerini taşıyan şair ve yazarlar da ele alınmıştır. Eserde hakkında en çok makale yazılan şair Fuzûlî’dir ve bazı şairlerin gazellerinin tahlillerine de yer verilmiştir. Ahdî, Dede Ömer Rûşenî, Edirneli Nazmî, Necâtî Bey, Nev’î, Mehmed Âkif ERSOY, Sinan Paşa, Yahya Kemal BEYATLI makalelerde incelenen şair ve yazarlardan bazılarıdır.

Kitapta eski Türk edebiyatının beslendiği kaynaklar, etkilendiği sahalar, yayıldığı coğrafyalar, yetiştirdiği şairler ve bu şairlerin eserleri çeşitli başlıklarla değerlendirilmiştir. Ayrıca kitapta divan edebiyatının Türkçenin zenginleşmesinde ve gelişmesindeki yeri incelenmiş, bazı kelimeler köken bilgisi açısından ele alınmıştır. Kitapta Osmanlı dönemi edebiyatı; kültür, dil, din yönleriyle bütüncül olarak ele alınmıştır. Kitap eski Türk edebiyatı öğrencisi, hocasının yanı sıra Osmanlı medeniyetini anlamak ve tahlil etmek isteyen araştırıcılara da hitap etmektedir.