İlber Ortaylı’nın Kaleminden Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahallî İdareleri

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu, Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın Tanzimat Devrinde Osmanlı Mahallî İdareleri (1840-1880) adlı kitabının gözden geçirilmiş 3. baskısını yayımladı. 

On dokuzuncu yüzyılda Osmanlı’da modern yerel yönetim sisteminin doğuşunu ve modern belediyelerin kuruluşunu klasik dönem yönetiminin mirasından başlayarak ele alan çalışma, yeni devrin ihtiyaçları doğrultusunda yerel yönetimler konusunda gerçekleştirilen düzenlemeleri belgeler ışığında ayrıntılarıyla inceliyor. Türkiye’de Yerel Yönetim Geleneğinin Oluşması, Avrupa’nın Reform İstekleri ve Babıâli’nin Karşı Önlemleri, Vilayet Yönetiminde İdare Meclisleri, Küçük Yerleşmelerde Yerel Yönetim Düzeni, Tanzimat’tan Sonra Belediyenin Kuruluşu, Modern Osmanlı Belediyeleri ve Kent Hizmetleri gibi bölümlerden oluşan eser, Osmanlı modernleşmesi ve yerel yönetimler konusuna ilgi duyanlar için zengin bir tarihi bir arka plan sunuyor.