İRAVAN HANLIĞI, ATATÜRK ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYINLARI ARASINDAKİ YERİNİ ALDI

Azerbaycan Millî İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü Yayını olan ve Türkiye Türkçesine çevrilen İravan Hanlığı Rusya İşgali ve Ermenilerin Kuzey Azerbaycan Topraklarına Göç Ettirilmesi adlı kitap, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları’ndan çıktı.

Tarihî Azerbaycan topraklarında kurulan müstakil devlet kurumlarından biri olan İravan Hanlığı, 1747-1828 yılları arasında Azerbaycan hanlıklarından biri olarak bölgede hüküm sürmüş. Güney Kafkasya tarihinde önemli bir rol oynayan İravan Hanlığı, Azerbaycan halkının binlerce yıllık medeniyetinin ayrılmaz bir parçası. Hanlık, 19. yüzyıldan itibaren işgallere karşı direnç gösterse de Rus işgalinin ardından planlı bir şekilde Ermeni nüfusun bölgeye göç ettirilmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Kadim Türk yurdu olan İravan ve çevresi şu an Ermenistan Cumhuriyeti sınırları içerisinde bulunmakta. Kitapta, işgal altındaki İravan Hanlığı topraklarına Ermenilerin çeşitli coğrafyalardan toplu şekilde göç ettirilmesi ve bu nüfus hareketlerine dayanarak kadim Türk toprakları üzerinde Ermenilerin hak iddia etmesi detaylı olarak anlatılmakta.

Kısa süre önce raflardaki yerini alan ve hanlık hakkında güçlü belgelere dayalı kıymetli bilgiler sunan kitaba, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı’nın Ankara’da bulunan satış noktalarından ve genel ağ sayfasındaki e-mağazadan yüzde 50 indirimli ulaşılabilir.