‘Osmanlı Döneminde Yemen’ Sempozyumu Gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığı bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından İstanbul Üniversitesi ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı iş birliğiyle  İstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde “II. Uluslararası Osmanlı Döneminde Yemen Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, coğrafi konumu itibariyle bir dünya kapısı olarak tanımladığı Yemen’in Türk- İslam medeniyetleri için taşıdığı öneme dikkat çekerek, Osmanlı’nın Yemen’in fethiyle uluslararası sulara çıkarak bir dünya devleti haline geldiğini belirtti. 1517’den 1918’e kadar Osmanlı’ya tam anlamıyla gönülden bağlı olan bu uç vilayetinin Mondros mütarekesi ile vatandan ayrılmayı gönülden kabul etmediğini vurgulayan Prof. Dr. Turan, İmam Yahya gibi pek çok Yemenlinin bu ayrılığı kalben kabul edemediğini dile getirdi. Prof. Dr. Refik Turan, düzenlenen toplantının bugün zor zamanlar geçiren bu ülkenin insanlarının geleceklerine dair bazı umutları ve bulguları ortaya çıkarmasını ümit ettiğini belirterek sözlerini noktaladı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, düzenlenen bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdiği konuşmasında, tarihimizde edebiyatımızda ve folklorumuzda oldukça önemli bir yere sahip olan Yemen’in 19.yüzyıl boyunca ve 20. yüzyıl başlarına kadar isyanlar ve iç karışıklıklarla boğuştuğunu hatırlattı.  Prof. Dr. Mahmut Ak, Mondros Mütarekesiyle birlikte bölgedeki Osmanlı hâkimiyetinin sona ermesinin, Yemen ile olan gönül bağlarını koparmadığını ifade etti.

Taiz Üniversitesi Rektörü, Osmanlı Devleti’nin Yemen’deki idaresine değindiği konuşmasında, Osmanlı Devleti’nin bölgede hakimiyeti boyunca, her ne kadar bazı anlaşmazlıklar yaşansa da, yerel halkla iyi ilişkiler kurmayı başardığını dile getirdi.  Osmanlı Devleti’nin burada bıraktığı bu iyi hatıraların günümüze de intikal ettiğini belirten  Prof. Dr. Mohamed Mohamed Saeed Al-Shauiby, aslında Yemen’de yapılması planlanan bu bilimsel toplantının mevcut siyasi ve askeri durum dolayısıyla orada gerçekleşemediğini belirtti.

Sempozyum Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şeker, Son günlerde gerçekleşen siyasi ve askeri hareketlilik nedeniyle Yemen’den gelecek olan katılımcıların etkinliğe katılamadığını belirten Prof. Dr. Şeker bu araştırmacı ve akademisyenlerin çalışmalarını basılacak sempozyum bildirileri kitabıyla en kısa sürede diğer araştırmacılarla paylaşmaya gayret göstereceklerini dile getirdi.

Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Faruk Bozgöz, Osmanlı Devletinin bu bölgedeki anlaşmazlıkların giderilmesi hususunda ileri sürdüğü ıslahat programının 2013-2014 yıllarında Birleşmiş Milletlerin gözetiminde gerçekleştirilen müzakereler neticesinde ortaya konulan çözüm önerileriyle benzeştiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Bozgöz, düzenlenen toplantıda sunulacak olan bildirilerin, bölgedeki sorunların çözümüne yönelik değerli bilgi ve öneriler getirmesi temennisinde bulundu.