“Osmanlı Hanedan Türbeleri” eseri yayımlandı.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki kurumlardan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, son dönemde kültür yayıncılığı alanında okura sunduğu birbirinden kıymetli eserlerle dikkat çekiyor.

Kurum, son olarak Prof. Dr. Hakkı Önkal tarafından hazırlanan Osmanlı Hanedan Türbeleri adlı eseri yayımladı. İlk kez 1992 yılında Kültür Bakanlığı’nca basılmış olan “Osmanlı Hanedan Türbeleri”, Prof. Dr. Hakkı Önkal tarafından bir yıl süren titiz bir çalışmayla 21 türbenin daha eklenmesi suretiyle genişletilerek gözden geçirildi ve görselleri renkli olarak yeniden çekildi.

Prof. Dr. Önkal tarafından büyük emek verilerek hazırlanan ve Türk mimarlık tarihi açısından bir başucu eseri olan Osmanlı Hanedan Türbeleri 600 sayfalık hacmi ve iyi kağıda kaliteli baskısıyla da dikkat çekiyor.

Kitap, daha önce dağınık şekilde kısmen çalışılmış olan hanedan türbelerini toplu bir şekilde ele alan ilk kaynak olması ve Osmanlı dönemi anıt mezarlarıyla ilgili bütüncül bir yaklaşım sunmasıyla benzerlerinden ayrılıyor.

Eserde, Osmanlı döneminin mezar anıtlarından kesitler sunularak türbelerin inşa dönemlerine ait mimari yenilikler ve gelişmeler detaylı bir şekilde ele alınmış olup, bütün türbelerin bizzat yerinde incelenmiş olduğu görülmekte. Yapıların devirlerine göre bölümlenmesi, eser içerisinde yer alan kataloglar ve kronolojik çizelge, dönemsel değişikliklerin okuyucu tarafından takip edilmesini kolaylaştıran unsurlar olarak karşımıza çıkmakta.