Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Sempozyumu Düzenlendi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu ve Adnan Menderes Üniversitesi iş birliğiyle 25-27 Nisan 2018 tarihlerinde Aydın’da “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Hatırat Uluslararası Sempozyumu” düzenlendi.

Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak ve Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Musa Gümüş’un açış konuşmasıyla başlayan etkinliğe 100’ün üzerinde bilim insanı katıldı. 25 Nisan günü düzenlenen açılış töreninde konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halil Kırnak, dönemin siyasetini okumada hatıratların önemine değindi. Prof. Dr. Kırnak, sempozyumda ele alınan iki devrin zihin haritasının çıkarılması, dönemin hasımları-hısımları arasındaki ilişkilerin irdelenmesi açısından hatıratların değerli kaynakları olduğunu dile getirdi.

Sempozyumda Tarihe Işık Tutan Ayrıntılar Ele Alındı.

Açış konuşmalarının ardından Birinci Gün (25 Nisan 2018) Oturum Başkanı: Doç. Dr. Caner Işık“Kurgu” Oturumu  ile başlayan sempozyum Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yılmaz Kurt Bergama Salonu “Kökler” I. Oturumu, Oturum Başkanı: Prof. Dr. İsrafil Babacan Muyis “Kökler” II. Oturumu, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Recep Dikici Bergama Salonu “Örnekler” I. Oturumu, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Salim CöhçeMuyis Salonu “Örnekler” II. Oturumu, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hasan Babacan Tralles Salonu “Örnekler” III. Oturumu, ile devam etti.

Sempozyumun Düzenleme Kurulu adına konuşan Dr. Öğr. Üyesi Musa Gümüş, düzenlenen etkinlikle, Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne önemli bir yazın külliyatının bir araya getirilmesinin amaçlandığını ifade etti.

Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Balkan göçleri gibi cumhuriyete geçiş sürecinde iz bırakan tarihsel konuların, belgelerin dile getirmediği ayrıntılar ve yaşanmışlıklar üzerinden ele alındığı etkinlikte, askerlerden siyasetçilere,  seyyahlardan diplomatlara kadar tarihi olaylara tanıklık etmiş kişilerin kaleminden savaşa, esarete, göçe ve toplumsal değişmeye dair hatırat örnekleri paylaşıldığı sempozyumun  İkinci günü Tralles Salonu “Dönemin Ruhu” I. Oturumu,Oturum Başkanı: Prof. Dr. Fahri Saka Bergama Salonu “Dönemin Ruhu” II. Oturumu Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Arıkan  Bergama Salonu “Olay-Olgu” I. Oturumu:Oturum Başkanı: Prof. Dr. Adem CeyhanMuyis Salonu “Olay-Olgu” II. Oturumu: Oturum Başkanı: Doç. Dr. Sezai Balcı Tralles Salonu “Yöntem ve Metod” II. Oturumu:Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nadim Macit Tralles Salonu “Şehir” Oturumu: Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsmet Türkmen Bergama Salonu “Ermeni Meselesi” Oturumu: OturumMuyis Salonu “Dışarıdan Bakışlar” I. Oturumu:Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet İpçioğlu  Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Şimşek Muyis Salonu “Dışarıdan Bakışlar” II. Oturumu: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mithat Aydın Muyis Salonu “Dışarıdan Bakışlar” III. Oturumu: Oturum5 Bergama Salon “Balkan” Oturumu: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aslı Saraçoğlu Başkanı: Prof. Dr. Gülbadi Alan

Başlıklarıyla yer aldı.

Hatıratların bir tarih kaynağı olarak kullanımına dair yöntemsel sorunların da ele alındığı sempozyumda Dr. Öğr. Üyesi Musa Gümüş’ün “Esaretin Siyah-Beyaz Hali: I. Dünya Harbi’nde Türk Esirlerinden Fotoğraf Kareleri” ve Prof. Dr. Kezban Acar Kaplan’ın “Sürgünden Hatıra Kalan Fotoğraflar: Türkiye’deki Beyaz Rus Mülteciler” başlıklı sergileri de sempozyum kapsamında seyre sunuldu.