“Türk Boylarının Destanları” Kitabının 4. Baskısı Yapıldı.

Alman bilim adamı Prof. Dr. Karl Reichl’ın “Türk Boylarının Destanları” kitabının 4. baskısı okuyucuyla buluştu.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Dil Kurumu tarafından 1997’de başlatılan “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi”nin 2. kitabı, “Türk Boylarının Destanları” 4. baskısı okuyucuyla buluştu.

Türk Dil Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre Bonn Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümünde Orta Çağ edebiyatı dersi veren Prof. Dr. Karl Reichl’ın 1992’de neşrettiği kitap, Prof. Dr. Metin Ekici’nin çevirisiyle 2002’de okuyucuyla buluşmuştu. Özgün adı “Turkic Oral Epic Poetry: Traditions, Forms, Poetic Structure” olan kitapta Türk destancılık geleneğinde konu, anlatıcı, icra, tür, ifade kalıpları ve müzik gibi yönleriyle ele alınıyor.

Kitabın odak noktasını, yazarın “merkezî gelenekler” olarak adlandırdığı Özbek, Uygur, Kazak, Kırgız ve Karakalpak Türklerinin destancılık geleneği oluşturuyor. Yazar, merkezî gelenekleri, adı geçen bu Türk boyları arasında bizzat bulunarak araştırmıştır. Ancak kitapta, yalnızca Batı ve Doğu Türkistan geleneklerine yer verilmekle yetinilmemiş ve bu bölgenin dışında kalan Türkmen, Azerbaycan, Türkiye, Altay ve Tuva Türklerinin destancılık geleneği de tahlil edilmiş. Bu yönüyle eser, okura Türk dünyası destancılık geleneğini bütüncül olarak görme imkânı vermektedir.