Türk Dil Kurumu, Destan Projesi’nin 66. Kitabını Yayımladı.

Türk Dil Kurumu tarafından 1997 yılında başlatılan “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi”nin 66. kitabı “Kırgız Destanları 15: Manas Destanı (Cusup Mamay Varyantı)” yayımlandı.

Alimcan İnayet tarafından hazırlanan eser, dünyanın en uzun destanı kabul edilen Manas Destanı’nın Doğu Türkistan’daki Kırgız Türkleri arasında anlatılan şeklidir. Destan, 1918 yılında Doğu Türkistan’ın Kızılsu bölgesinde dünyaya gelen Kırgız Türkü Cusup Mamay’dan derlenmiştir. Cusup Mamay destanın 236.500 mısra tutan 8 bölümünü 1960-1980 yılları arasında anlatmış, destanın metni ise 1984-1995 yılları arasında 18. cilt olarak yayımlanmıştır. Alimcan İnayet’in neşri ise bu 18 ciltlik eserin ilk cildinin birinci kitabıdır.

Türk boylarının destanlarının hepsini bir arada yayımlama maksadıyla başlatılan “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi” tamamlandığında 140 ciltlik bir külliyat ortaya çıkacak.

Kitabın sunuş yazısından:

“Destanlar; toplumların, özellikle de uzun süre sözlü geleneğe ağırlık vermiş toplumların, hem ‘millî hafızası’ hem de ‘millî şuuru’nu ihtiva eden mirasıdır. Bu mirasa sahip olan çağdaş Türk boyları, bu özgün mirası kendi yönlerini belirlerken, önemli kararlar verirken, kendilerini yetiştirirken ve Atatürk’ün belirttiği ‘muasır medeniyetler seviyesine ulaşırken’ kullanabilirler.”