Türk Dili’nin Divan Şiiri Özel Sayısı 3.Baskısında Okuyucuyla Buluşuyor.

“Türk Dili” dergisinin 1986’da yayımlanan “Türk Şiiri Özel Sayısı II: Divan Şiiri” üçüncü baskısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Dil Kurumu yayınlarından çıktı.

Türk Dil Kurumu tarafından Ekim 1951’den bu yana yayımlanan Türkçenin en uzun soluklu dergisi “Türk Dili”nin bazı sayıları Türk dili ve edebiyatının belirli konularına ayrılarak özel sayı olarak hazırlandı. Özel sayısı adıyla anı, çağdaş Türk şiiri, çeviri sorunları, çocuk ve ilk gençlik edebiyatı, deneme, dilin perdeleri, dil öğretimi, divan şiiri, Dîvânu Lugâti’t-Türk, eleştiri, eski Türk şiiri, gezi, halk şiiri, Kurtuluş Savaşı, mektup, roman, sinema, söylev, tiyatro, yazın akımları yayımlandı.

Türk Dil Kurumundan yapılan açıklamaya göre ilk baskısı 1986, ikinci baskısı 2011 ve son baskısı 2017 yılında yapılan “Türk Şiiri Özel Sayısı II: Divan Şiiri”nde divan edebiyatının bazı nazım şekilleri incelenmiş ve bu nazım şekillerine ait şiirler şerh edilmiştir. Ayrıca divan şiirinin yayıldığı coğrafyalara ait şiirlerden de örnekler sunulmuştur.

Özel sayı, Prof. Dr. Mehmed ÇAVUŞOĞLU’nun “Divan Şiiri” adlı makalesi ile başlamaktadır. Eserin ikinci makalesinde Prof. Dr. Cem DİLÇİN “Gazel” nazım şeklini ele almıştır. Eserin üçüncü makalesi Prof. Dr. Ali ALPARSLAN ve dördüncü makalesi Prof. Dr. Haluk İPEKTEN tarafından yazılan “Gazel Şerhi Örnekleri” başlığını taşımaktadır. Eserin beşinci makalesi Halil Erdoğan CENGİZ tarafından yazılan “Divan Şiirinde Musammatlar”dır. Eserin altıncı makalesi ise Prof. Dr. İsmail ÜNVER’in “Mesnevi” başlıklı incelemesidir. Özel sayıdaki son makale Prof. Dr. Kemal ERASLAN’ın “Çağatay Şiiri” başlıklı incelemesidir.

“Türk Şiiri Özel Sayısı II: Divan Şiiri” divan şiiri nazım şekillerini ve divan şiirine ait çeşitli coğrafyalarda ortaya konan ürünleri incelemek isteyen araştırıcılara geniş bir yelpazede bilgi ve örnekler sunmaktadır.